nieuws

Nederlanders realistisch over hun pensioen

Financiële planning

Nederlanders realistisch over hun pensioen

Nederlanders zijn realistisch over hun pensioen. Slechts 7% van de ondervraagde 55-plussers in Nederland denkt nog voor zijn 65e met pensioen te kunnen gaan vergeleken met 26% wereldwijd. Dit blijkt uit een internationale studie van het Aegon Center for Longevity and Retirement (ACLR).

Tegelijkertijd maken Nederlanders zich steeds meer zorgen over de overheid en werkgevers die weinig doen om langer doorwerken mogelijk en (financieel) aantrekkelijk te maken. Daarnaast wil 46% van de 55-plussers een flexibele overgang naar het pensioen.

Cruciale rol
“In het opruimen van de blokkades voor flexibele pensionering hebben werkgevers, de overheid en werknemers een cruciale rol”, zegt Maarten Edixhoven, pensioendirecteur van Aegon Nederland. “Ieder moet vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid eraan meewerken dat we flexibeler met pensioen kunnen gaan. We moeten andere loopbaanpaden voor oudere medewerkers mogelijk maken. Zo moeten we het bespreekbaar maken dat je naar maatwerk gaat voor een werknemer. Dat is de beste manier om zo lang en zo gelukkig mogelijk door te werken en midden in de samenleving te staan”, aldus Edixhoven.

Haaks

De uitkomsten van dit onderzoek staan haaks op een onderzoek dat BeFrank vorige week publiceerde. In dat onderzoek gaven zes op de tien Nederlanders (onder de 40 jaar) aan nog altijd niet te willen doorwerken na zijn 65ste. Een aantal van hen wil zelfs eerder stoppen met werken en denkttegen die tijd genoeg gespaard te hebben om een onbezorgd leven te leiden.

Aanbevelingen
Aegon’s onderzoekscentrum ACLR geeft in het rapport een aantal aanbevelingen voor verbeteringen op de werkvloer om oudere werknemers zinvol te kunnen laten werken, zoals financiële prikkels en herziening van wetgeving. Het onderzoek naar pensioenverwachtingen en -aspiraties van werkenden, is gehouden onder 16.000 mensen in 15 landen, waaronder de VS, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en Canada.

Reageer op dit artikel