nieuws

Meeste adviseurs op schema met nazorg beleggingspolis

Financiële planning

Meeste adviseurs op schema met nazorg beleggingspolis

Volgens de AFM zitten de meeste adviseurs op schema met het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. De toezichthouder maakt zich er wel zorgen over dat een deel van het intermediair geen goed inzicht heeft in de eigen portefeuille beleggingsverzekeringen.

De AFM heeft in oktober de stand van zaken gepeild bij zestig adviseurs die veel beleggingsverzekeringen in hun portefeuille hebben. De toezichthouder heeft bekeken hoe het staat met de nazorg. De meeste van de adviseurs hebben meer dan 80% van hun klanten met hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen geactiveerd. “Hiermee hebben zij het streefcijfer behaald.” Maar er zijn grote verschillen in de mate waarin adviseurs inzicht hebben in hun portefeuille. De AFM noemt dat zorgelijk. “Zo weten sommige adviseurs niet uit welk type beleggingsverzekeringen hun portefeuille bestaat. Het is belangrijk dat adviseurs een goed en gedetailleerd inzicht hebben in hun eigen portefeuille.”

Verschil advies-activeren
Vaak is er onduidelijkheid over het verschil tussen adviseren en activeren. “Bij hersteladvies gelden dezelfde adviesregels als voor ieder ander advies over impactvolle financiële producten. Klanten die aangeven geen hersteladvies te willen, moeten goed worden geactiveerd. Dit betekent dat zij inzicht krijgen in hun situatie en overzicht van de verbetermogelijkheden en zo nodig stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.”

Herstelspecialist
Tijdens het onderzoek is de AFM een aantal zaken tegengekomen die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen. Zo is het goed om één medewerker helemaal of deels vrij te maken voor hersteladvies. “Dit is efficiënter, omdat deze medewerker gespecialiseerd is in het geven van hersteladvies.” Daarnaast is het goed om een apart informatiedocument op te stellen waarin wordt aangegeven waar wel en waar geen kosten voor gerekend worden. De AFM kwam één adviseur tegen die het hersteladvies combineerde met een actueel overzicht van de stand van zaken wat betreft andere financiële producten. “Voor hem leidt dit structureel tot hogere klantwaarderingen.”

Reageer op dit artikel