nieuws

Klacht over Yarden-commercial afgewezen

Financiële planning

Klacht over Yarden-commercial afgewezen

De Reclame Code Commissie oordeelt dat de Yarden-commercial met Adelheid Roosen in de hoofdrol niet de grens van het toelaatbare heeft overschreden. De klacht die was ingediend, is dan ook afgewezen.

In de  televisiecommercial van Yarden deelt Adelheid Roosen haar ervaringen rondom het overlijden van haar moeder, die aan Alzheimer leed. Op de achtergrond worden overlijdensrituelen getoond. Aan het einde van de commercial wordt door de voice-over gezegd: ‘Een goed afscheid helpt je verder, Yarden’. Volgens de klaagster brengt deze commercial het overlijden als een klucht. “Overlijden wordt neergezet als een geheimzinnige grap. De in de uiting getoonde beelden met rouwende mensen is stuitend, grieven en kwetsend en toont geen enkel respect voor de overledenen en nabestaanden.”

Bespreekbaar maken
In haar verweer stelt de uitvaartverzekeraar dat zij het als haar taak en missie ziet om de dood bespreekbaar te maken, zodat nabestaanden bekend zijn met de uitvaartwensen van hun dierbaren. De verzekeraar wil het publiek daarvan op een moderne manier bewust maken en daarvoor is volgens Yarden een indringende televisiecommercial noodzakelijk. “Bovendien is het verhaal dat Adelheid Roosen vertelt authentiek; ze vertelt haar eigen ervaringen rondom het overlijden van haar moeder. De commercial is tot stand gekomen na een zorgvuldige voorbereiding.”

Terughoudend
Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de criteria zoals de goede smaak en/of het fatsoen dan wel nodeloos kwetsend is in de zin van artikelen 2 en 4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), zoals klaagster kennelijk met haar klacht bedoelt, stelt de commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. De Commissie oordeelt dat de reclame-uiting door sommigen als “indringend” kan worden ervaren, maar oordeelt ook dat “hiermee de grens van het toelaatbare niet is overschreden, gelet op de aard van de dienstverlening van adverteerder en de boodschap van de uiting”. “Dat deze boodschap wellicht ook op een andere manier had kunnen worden uitgebeeld, is onvoldoende reden om de commercial in strijd te achten met eerdergenoemde artikelen van de NRC.” De Commissie toont begrip voor het feit dat niet iedereen de commercial zal waarderen.

Reageer op dit artikel