nieuws

Invoering Solvency II brengt markt voor run off-portefeuilles op gang

Financiële planning

Invoering Solvency II brengt markt voor run off-portefeuilles op gang

De strengere regelgeving en hogere kapitaaleisen die sinds januari 2016 met Solvency II zijn doorgevoerd, bieden kansen voor verzekeraars die op zoek zijn naar run off-portefeuilles. De komende jaren gaat die markt flink groeien, was de conclusie op de conferentie Run off 2016: New Dynamic in the Market in het Duitse Hamburg.

Omdat kapitaaleisen door het nieuwe solvabiliteitsbeleid steeds hoger worden, wordt het voor verzekeraars steeds onaantrekkelijker om hun run-off portefeuilles aan te houden. De portefeuilles leveren namelijk geen nieuwe omzet of klanten meer op, maar door de scherpere regelgeving is de verzekeraar wel verplicht om er steeds meer kapitaal voor aan te houden. Daarom zijn er partijen op de markt die deze portefeuilles opkopen, omdat zij ze efficiënter kunnen onderhouden.

Nederland
Op dit moment is er op run off-gebied nog weinig activiteit in Nederland. Caspar Berendsen, van private equity-bedrijf Cinven, zei dat de markt nog in zijn kinderschoenen staat in ons land. Het Britse Chesnara kocht ruim een jaar geleden De Waard Groep op van het voormalige DSB. En Leidsche Verzekeringen, dochter van het Amerikaanse RGA, kocht een levensverzekeringsportefeuille van pensioenfonds PGGM. Daarnaast was het nog Delta Lloyd dat de Duitse activiteiten van de hand deed.

Blokken aanbieden
Dat Duitse belang werd opgekocht door Athene Holding, ook gespecialiseerd in run off. Stephen Cernich, actuaris bij dat bedrijf, vertelde op de conferentie over de kiem van de run off-business. “De crisis was de katalysator. Bedrijven kregen problemen met hun balansen en hadden herverzekeringsoplossingen nodig. Ze zochten een exit-strategie. Sommige verzekeraars begonnen toen blokken van hun business aan te bieden voor run off, want ze probeerden hun risico’s te verminderen.” Dit was rond 2009 en speelde zich vooral af in de Verenigde Staten. Maar volgens Cernich is de situatie van destijds aan de andere kant aan de oceaan vergelijkbaar met hoe het er nu in Duitsland voor staat: de regelgeving wordt strenger, de kapitaaleisen gaan omhoog en er is een lage rente. Kenmerken die ook toepasbaar zijn op de Nederlandse markt.

Het is daarom dat Cernich verwacht dat de trend zich ook in Europa zal voortzetten. “Buitenlandse bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om zich terug te trekken uit takken buiten hun moederland. Allianz trekt zich terug uit België en Italië, Zurich en Generali willen bepaalde blokken in het buitenland verkopen. Er is een duidelijke focus op terugtrekking: belangrijke spelers zullen businessblokken in run off gaan plaatsen.” In Nederland is bekend dat het Britse Legal & General overweegt om de activiteiten in Nederland te verkopen.

Lessen
Cernich gaf de zaal een aantal lessen mee als het gaat om het kopen van run off-portefeuilles. Belangrijk is natuurlijk om een goede prijs te krijgen. De prijs die zijn bedrijf betaalde voor de Duitse tak van Delta Lloyd wilde hij trouwens niet noemen: “Zij zullen zeggen dat ze te weinig hebben gekregen en wij dat we te veel betaald hebben.” Een andere belangrijke les van Cernich is om goed samen te werken met de toezichthouders. “Je moet zorgen voor dat je het businessplan duidelijk communiceert en dan vooral hoe je de portefeuille winstgevend gaat maken en hoe je zorgt voor duurzaamheid.”

De toezichthouder was overigens ook vertegenwoordigd op het congres in de persoon van Frank Grund, directeur van BaFin, de Duitse AFM. Hij gaf aan dat de toezichthouder vooral let op de belangen van de polishouders. “Als een portefeuille in run off komt, maken polishouders zich zorgen. Zij zijn bang dat run off betekent dat de verzekeraar van hen af wil. Onze voornaamste focus ligt op het beschermen van de klanten, zij mogen op geen enkele manier benadeeld worden. Of run offs succesvol kunnen worden, hangt ervan af of een verzekeraar erin slaagt vertrouwen op te bouwen en mensen een goed gevoel kan geven over de situatie.”

Opmerkelijke ontwikkeling
De run off-markt is op dit moment dus nog klein, maar als het aan de run off-specialisten ligt komt daar de komende jaren in rap tempo verandering aan. Arndt Gossmann, CEO van run off-specialist Darag, stipt aan dat er steeds meer gebeurt op de markt: “In 2014 ging het nog om € 20 mln, in 2015 was dat al bijna € 100 mln. De ontwikkelingen zijn opmerkelijk. Solvency II draagt daar veel aan bij, in het eerste kwartaal van dit jaar zien we al veel actie. Grotere verzekeraars zijn al ingespeeld op Solvency II, maar andere partijen moeten hard rennen om het bij te houden.”

Dat neemt niet weg dat ook grotere verzekeraars door Solvency II eerder geneigd zullen zijn een portefeuille van de hand te doen. Gossmann: “Het heeft voor hen weinig zin om business aan te houden die niet winstgevend is. Het slaat nergens op om die portfeuilles te laten lopen met het eigen kapitaal.” En dus staat er in 2016 het nodige te gebeuren, denkt Gossmann: “Ik geloof dat er in de komende jaren in totaal € 80 mld om zal gaan in run off.” Daar wilde Stephan Kath, analist bij ratingbedrijf Fitch wel een kleine kanttekening bij plaatsen: “Ik weet niet of dat helemaal waar is. Waarom zou een bedrijf iets in run off zetten als de rente de komende jaren misschien wel weer naar 4% gaat stijgen. Dat is mogelijk.”

Reageer op dit artikel