nieuws

CPB: ‘Onderwaterproblematiek beperkt mobiliteit’

Financiële planning

CPB: ‘Onderwaterproblematiek beperkt mobiliteit’

Onderzoek van het Centraal Planbureau bevestigt wat de hypotheekbranche al jaren in de praktijk ondervindt: huishoudens die te maken hebben met een hogere schuld dan de waarde van hun woning verhuizen minder vaak dan mensen van wie het huis ‘droog’ staat. Bij huishoudens die zelf kozen voor een hypotheek die hoger ligt dan de waarde van de woning is de negatieve impact op de mobiliteit kleiner. 

Het CPB bestudeerde het effect van ‘onder water’ staan en ‘onder water’ raken op de mobiliteit van huishoudens in de periode 2006-2012. Sinds het begin van de recessie eind 2008 nam het aantal onder water staande huishouden toe tot anderhalf miljoen in 2014. Nu staat van de ruim vier miljoen huishoudens met een eigen woning nog ongeveer een derde onder water.

De belangrijkste bevinding is dat huishoudens die een hogere schuld hebben dan de waarde van hun woning, minder vaak verhuizen. Daarbij verschilt effect tussen de mensen die overvallen werden door de problematiek en de huishoudens die bewust kozen voor een hogere hypotheekschuld. De eerst groep die in de periode 2006-2012 werd geconfronteerd met een negatief huizenvermogen had een 26-32% lagere mobiliteit ten opzichte van vergelijkbare huishoudens met een positief huizenvermogen.

Bewuste keuze
Aangezien huishoudens bij aankoop van hun woning in de onderzochte periode nog meer financieringsruimte hadden bij het bepalen van de hoogte van hun hypotheek, is het mogelijk dat onder water staan een bewuste keuze is. Deze huishouden hebben een 17-18% lagere kans om te verhuizen dan huishoudens die ‘boven water’ zijn gebleven.

Reageer op dit artikel