nieuws

Consument zoekt alternatief doel voor spaargeld

Financiële planning

Consument zoekt alternatief doel voor spaargeld

Het totale spaartegoed van Nederlandse huishouden neemt weliswaar nog altijd toe maar consumenten zijn meer geneigd om vrij opneembaar spaargeld anders te besteden. Dit blijkt uit cijfers van De Nederlandse Bank. De extra inleg van € 10 mrd in het eerste halfjaar van 2015 werd in het tweede helft vrijwel volledig onttrokken.

Nederlandse huishoudens hadden eind 2015 zo’n € 336 mrd op hun spaarrekeningen staan bij banken in Nederland, terwijl halverwege het jaar een historisch recordbedrag van € 345 mrd spaargeld werd aangehouden. Eind 2014 bedroeg dit nog € 332 mrd. Een kleine 85% van alle spaartegoeden staat op vrij opneembare spaarrekeningen. De overige 15% staat op deposito’s met een vaste looptijd.

Dalende rentetrend
Evenals in voorgaande jaren kenden de deposito’s met een vaste looptijd in 2015 een instroom van spaargeld, terwijl netto spaargeld werd opgenomen van de vrij opneembare spaarrekeningen. DNB noemt de hogere rentevergoeding op deposito’s met een vaste looptijd in combinatie met de dalende trend van de rente op vrij opneembare spaartegoeden “een voor de hand liggende oorzaak”.

Rendabelere alternatieven
De maandelijkse netto-inleg heeft een herkenbaar seizoenpatroon met pieken in januari en in mei als respectievelijk de bonussen en het vakantiegeld worden uitbetaald. De laatste zes maanden van 2015 is de netto-inleg van spaargeld zonder uitzondering negatief geweest, een tendens die in 2013 is ingezet. De absolute uitschieter was de maand december toen alleen al € 4,5 mrd aan het spaargeld werd onttrokken. Volgens DNB valt dit te verklaren door de traditionele uitgaven voor de feestdagen maar ook door dat consumenten –met in het achterhoofd de peildatum voor de vermogensheffing (jaar ultimo) – zoekt naar rendabelere alternatieven voor hun spaargeld, zoals een extra aflossing op de hypotheek.

Reageer op dit artikel