nieuws

Advieskosten uitvaartverzekering gedaald in 2015

Financiële planning

Advieskosten uitvaartverzekering gedaald in 2015

De gemiddelde advieskosten voor uitvaartverzekeringen van intermediairs met een vaste fee zijn het afgelopen jaar gedaald. De daling was wel minder sterk dan het jaar ervoor, meldt Monuta op basis van een eigen analyse.

De uitvaartverzekeraar vergeleek de tarieven van 918 intermediairs en zag dat de klant in 2015 gemiddeld € 116 betaalde voor een uitvaartverzekeringsadvies, een daling 13% ten opzichte van 2014. De gemiddelde kosten van een doorlopend serviceabonnement gingen wel omhoog, van € 4,92 naar € 6,81 per maand. De daling van eenmalige advieskosten is een stuk minder sterk dan in 2014, toen de kosten met 30%.

Intermediairs hanteren meer passende verdienmodellen waarvoor consumenten bereid zijn te betalen, concludeert Monuta. Ruud van der Wal, manager intermediaire distributie bij de verzekeraar: “In 2013, toen het provisieverbod net van kracht was, zochten nog veel intermediairs naar een passend tarief voor hun uitvaartadvies. Het gemiddelde tarief was destijds bijna € 195, maar is inmiddels flink gedaald naar een bedrag van € 116. Wel zijn de gemiddelde kosten van een doorlopend serviceabonnement gestegen. Een verklaring daarvoor heeft Monuta niet. We zien wel dat het percentage intermediairs dat een doorlopend serviceabonnement aanbiedt daalt, van 19% naar 16%. Nagenoeg eenzelfde percentage (17%) kiest voor een combinatie van eenmalige advieskosten en een serviceabonnement. De overgrote meerderheid, ruim twee derde van de intermediairs, hanteert een vaste fee.”

Niet verzadigd
Monuta haalt onderzoek van GfK aan waaruit blijkt dat de markt voor uitvaartverzekeringen niet is verzadigd: drie op de tien ondervraagden ziet geen enkele mogelijkheid om de kosten van de uitvaart binnen dertig dagen te kunnen betalen en 12% geeft aan het bedrag niet zelf te kunnen betalen, maar wel te verwachten het geld op een andere manier bij elkaar te kunnen krijgen en nog eens één op de tien heeft geen idee of ze de kosten binnen de gestelde betalingstermijn kunnen voldoen.

Van der Wal: “Dat zijn verontrustende percentages. Het laat zien dat aandacht voor de financiering van uitvaartkosten noodzakelijk blijft. Monuta probeert de consument hier bewust van te maken, maar het intermediair speelt hierin zelf ook een grote rol. Wij zijn van mening dat uitvaartadvies een onderdeel van het totaal advies moet zijn.”

Reageer op dit artikel