nieuws

Stichting Odin: ‘Woekerpolisherstel is mislukt’

Financiële planning

Stichting Odin: ‘Woekerpolisherstel is mislukt’

Het herstellen van woekerpolis door de branche is mislukt, heeft Stichting Odin geconcludeerd na onderzoek. Veel klanten zijn wel geactiveerd, zoals dat moet van de AFM, maar dat betekent niet dat hun problemen zijn opgelost, zegt Odin nu.

“Wij analyseerden de resultaten van de grootste zes verzekeraars (verantwoordelijk voor 90% van alle woekerpolissen) en kwamen tot de onthutsende conclusie dat een grote meerderheid van de ‘geactiveerde’ klanten helemaal niets heeft gewijzigd aan de polis”, zegt Odin-voorzitter Jeffrey Leichel. “Dat is wat ons betreft een volstrekt onacceptabele einduitkomst. Vooral omdat het hier gaat om de meest kritische woekerpolissen, de doodlooppolis en de hypotheekpolis.” Dat verzekeraars wel de door de AFM opgelegde activeringstargets haalt, zegt volgens Odin dus niks.

Doodlooppolis
Odin ging wat dieper in op de doodlooppolis, het soort woekerpolis waarvan bijna zeker is dat die op het einde van de looptijd nog op € 0 staat. Alle 250.000 polissen zijn geactiveerd, maar Odin schrijft: “In werkelijkheid, zo blijkt uit de details in het laatste AFM-rapport van 2015, heeft 40% van de polishouders helemaal niets gedaan. Bij 30% van de polishouders is de polis premievrij gemaakt of was het ineens geen doodlooppolis meer vanwege de goed presterende beurs. Maar daarmee zijn die polissen nog net zo giftig als daarvoor. Bovendien presteert de beurs sinds eind vorig jaar heel slecht, waardoor er weer tienduizenden doodlooppolissen zijn bijgekomen. In het allerbeste geval is misschien 25% van de doodlooppolissen daadwerkelijk aangepast of opgezegd. Een deel daarvan omdat simpelweg de einddatum was bereikt.” Bij de aan de hypotheek verpande polissen ziet Odin een nog slechter resultaat: bijna 65% van de 800.000 klanten met zo’n polis heeft nog geen actie ondernomen.

Weeffouten
Odin ziet een aantal weeffouten in de hersteloperatie. Consumenten blijken bijvoorbeeld wantrouwend tegenover de vele brieven, mails en telefoontjes die ze van hun verzekeraar krijgen. Hameren op gratis hersteladvies was volgens Leichel ook geen handige zet. “Het stuit niet alleen op grote bezwaren bij de huidige tussenpersonen, maar voedt ook de volledige onwil bij consumenten om überhaupt te willen betalen voor advies.”

Reageer op dit artikel