nieuws

Meer en hogere hypotheken in 2015

Financiële planning

Meer en hogere hypotheken in 2015

In 2015 is door het Kadaster voor € 62 mld aan nieuwe hypotheken ingeschreven. Dat is 28% meer dan het jaar ervoor. Die sterke stijging ligt voor een groot deel aan hogere leensommen, want het aantal nieuwe hypotheken is veel minder sterk toegenomen: met 14%.

De hypotheekmarkt deed het vooral in de zomermaanden goed, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Kadaster: in juni, juli, augustus en september was het verstrekte bedrag elke maand meer dan 45% hoger dan een jaar eerder. Gemeten in aantal hypotheken lag de plus in die maanden telkens boven de 25%. Alleen in december daalde de hypotheekproductie vergeleken met 12 maanden ervoor. Dat heeft te maken met het aflopen van de extra ruime schenkingsregeling eind 2014, waarbij ouders tot een ton belastingvrij konden schenken aan hun kinderen voor het aflossen van de hypotheek. Gemiddeld bedroeg de nieuw ingeschreven hypotheek vorig jaar € 245.000, terwijl dat in 2014 nog € 218.000 was.
Dat kan te maken hebben met het sterk toenemende aantal oversluitingen als gevolg van de zeer lage rentestand. De Hypotheker meldde gisteren dat het aantal oversluitingen bij de keten in het laatste kwartaal van vorig jaar met 63% is toegenomen.

Veilingen
Dat de huizen- en hypotheekmarkt weer in de lift zitten, betekent nog niet dat huiseigenaren minder in de problemen komen: vorig jaar werden er 2.309 woningen gedwongen geveild. In 2014 waren dat er nog 2.178. Er is geen duidelijke trend te zien: in maanden als januari (-49%) en mei (-43%) lag het aantal executieveilingen veel lager dan een jaar eerder, maar in augustus (+96%) en november (+53%) was dat juist veel hoger. Grofweg was het tweede halfjaar slechter (meer veilingen) dan 2014 en het eerste halfjaar iets beter.

 

Reageer op dit artikel