nieuws

Rabobank heeft nieuwe strategie: 9.000 banen weg

Financiële planning

Rabobank heeft nieuwe strategie: 9.000 banen weg

De Rabobank maakte aan het einde van de middag haar langverwachte strategische koers bekend. De Rabobank wil als ‘klantgerichte coöperatieve bank dichterbij dan ooit zijn voor klanten, leden en maatschappij’. Maar gaat daarvoor wel het aantal arbeidsplaatsen met nog eens 9.000 verminderen. Dat massaontslag komt bovenop de 3.000 banen die nog gaan verdwijnen vanwege de vorige reorganisatie uit 2013. Daardoor zal de komende jaren meer dan een derde van de huidige 32.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. De Rabobank maakte ook bekend rentemiddeling te gaan invoeren.

De structuur van de bank is in ieder geval veranderd. De Algemene Vergadering heeft daarmee vandaag unaniem ingestemd. De Rabobank vormt vanaf 1 januari 2016 één coöperatieve Rabobank, met één bankvergunning en één jaarrekening. Dat betekent een eind van de autonomie van de 106 lokale Rabobanken.

Prioriteiten
Met de combinatie van de wijziging in de besturing én de nieuwe strategische koers zet Rabobank naar eigen zeggen in op drie belangrijke prioriteiten voor de komende jaren: excellente klantbediening, een flexibele en nog sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.

Omhoog
Voorop staat dat de resultaten omhoog moeten. Alle bedrijfsonderdelen moeten én zullen efficiencyverbeteringen doorvoeren. In de periode 2016-2018 zal het aantal arbeidsplaatsen daarom met 9.000 dalen, hoofdzakelijk in de back-office en ondersteunende diensten, zo laat de bank weten. Deze reductie vindt plaats in aanvulling op de bestaande programma’s, waarmee ook nog een resterende daling van 3.000 arbeidsplaatsen gemoeid is.

“In lijn met het streven om dichterbij onze klanten te opereren worden functies van medewerkers die de klant bedienen zoveel mogelijk ontzien”, zegt de bank.

Missie
De Rabobank wil haar positie versterken als “bank die het meest dichtbij de klant is en wil een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten, medewerkers en de maatschappij waarin de bank opereert”.

De Rabobank wil daarbij toonaangevend zijn in Nederland en internationaal leidend in Food en Agri. Ook investeert de bank komend jaar in verschillende nieuwe vormen van “contactpunten, in aanvulling op de huidige bankkantoren”. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van mobiele adviespunten, pop-up stores en advies aan huis, meldt de bank.

Er zullen ook een aantal nieuwe product- en dienstverleningsconcepten worden geïntroduceerd, zoals wonen- en zorgpropositie en rentemiddeling op hypotheken (per 1 juli 2016), zo meldt de bank. De Rabo is daarmee de laatste grootbank die overstag gaat. ING bood al rentemiddeling aan bij hypotheken en ABN Amro maakte afgelopen maandag in Radar bekend dit in 2016 (“Zo snel mogelijk”.) ook te gaan doen. Vanaf komende zomer is dat dus ook mogelijk bij de Rabobank.

De dienstverlening aan bedrijven wordt verder uitgebreid naar “financieel regisseurschap, waarmee de bank een breder palet aan financieringsbehoeften van ondernemers kan bedienen”.

Resultaat
Het verbeteringsprogramma beoogt een stijging van het bruto resultaat met  2,1 miljard euro in 2020, door kostenbesparingen en opbrengstenverhogingen. Dit resulteert in een cost/income ratio van circa 50% in 2020. Op dit moment bedraagt de cost/income ratio bij de Rabo nog meer dan 60%.

Wiebe Draijer spreekt
Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer zegt over het programma: “We willen letterlijk en figuurlijk nog dichterbij onze klanten zijn. Fysiek (in klantgesprekken en netwerken), virtueel (met apps en websites) en mentaal (door betrokkenheid). Rabobank blijft zich onderscheiden door vakmanschap, ondernemerschap en innoverend vermogen. We bieden onze klanten kennis, netwerken en financiële oplossingen.Om te excelleren in klantfocus is een fundamentele verbetering nodig. Dit geldt voor onze activiteiten in binnen- en buitenland.”

Flexibeler
“Wij versterken onze kapitaalspositie door het flexibeler inzetten van onze balans. We zullen bijvoorbeeld leningen doorverkopen aan beleggers en ons verder focussen op kernactiviteiten. Dat betekent natuurlijk niet dat we minder hypotheken en zakelijke kredieten zullen verstrekken. Integendeel, door onze klantfocus en verbeterde lokale marktbewerking zullen we klanten met de inzet van onze kennis en netwerken juist beter kunnen helpen.”

Toekomst
“De transformatie die we vandaag presenteren is noodzakelijk voor een excellente klantbediening en voor een gezonde toekomst van de bank. We vragen zeer veel van onze medewerkers om onze doelen te bereiken”, zo besluit de bestuursvoorzitter het bericht.

Reageer op dit artikel