nieuws

Nibud: ‘Hoge zorgkosten vaker oorzaak betalingsproblemen’

Financiële planning

Nibud: ‘Hoge zorgkosten vaker oorzaak betalingsproblemen’

Hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten worden door consumenten twee keer zo vaak genoemd als oorzaak voor betalingsproblemen dan drie jaar geleden. Hoge zorgkosten wordt nu door 22% van de consumenten genoemd als reden. In 2012 noemde 10% dit als reden.

Deze cijfers blijken uit het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2015 van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het instituut noemt deze verdubbelingen verontrustend. Deze betalingsproblemen zijn namelijk moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door een slordige administratie of overbesteding, aldus het Nibud. Verder constateert het instituut dat uitkeringsgerechtigden aan de grens zitten van hun financiële mogelijkheden. Driekwart van hen komt moeilijk rond, in 2012 was dat nog 69%.

Oorzaak verschuift
Het Nibud ziet dat het aantal huishoudens met betalingsproblemen nagenoeg gelijk is aan 2012, maar de oorzaak van de problemen verschuift. In 2012 was de belangrijkste reden dat men nalatig is geweest. Het Nibud vindt deze verschuiving zorgelijk. “De consument heeft geen keuze in het wel of niet betalen van zijn vaste lasten of zorgkosten. En dit soort betalingsproblemen zijn moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door nalatigheid.”

Nooit rood
Het Nibud ziet dat de Nederlander over het algemeen beter met zijn geld om gaat dan 10 jaar geleden. Zo staat de helft van de huishoudens nooit rood, in 2005 was dat nog 36%. Toen zei ook  27% van de huishoudens te hebben meegemaakt dat hij niet kon pinnen, wegens saldotekort. Nu zegt 18% dat het afgelopen jaar te hebben meegemaakt. Ook checken we vaker ons banksaldo, zetten we vaker onze uitgaven op een rij en houden meer Nederlanders hun administratie bij dan 10 jaar geleden. Het Nibud vindt dit een positieve ontwikkeling, zeker gezien het feit dat de werkloosheid de afgelopen jaren is toegenomen, de pensioenen niet of nauwelijks zijn geïndexeerd en in veel sectoren ook geen loonstijgingen hebben plaatsgevonden.

Reageer op dit artikel