nieuws

Dijsselbloem over verkoop ASR: Investeerders bekend met impact woekerpolissen

Financiële planning

Dijsselbloem over verkoop ASR: Investeerders bekend met impact woekerpolissen

In het flinke aantal vragen dat de vaste commissie voor Financiën stelde aan over de verkoop van ASR komend jaar, kwam onvermijdelijk ook de woekerpoliskwestie ter sprake. Minister Dijsselbloem antwoordt dat investeerders bekend zijn met de problematiek.

De minister maakte een maand geleden bekend dat ASR, tenzij zich de komende tijd nog een koper meldt, in het nieuwe jaar de beurs op zal worden gebracht. Daarover had de commissie de nodige vragen, onder meer over de woekerpolisproblematiek van de verzekeraar, en wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben voor de verkoop. Investeerders zijn op de hoogte, antwoordde Dijsselbloem: “ASR onderneemt, net als andere verzekeraars, verschillende acties voor klanten met een beleggingsverzekering. De impact van beleggingsverzekeringen is een sectorbrede uitdaging. Investeerders zijn hiermee bekend (onder andere door de beursintroductie van Nationale Nederlanden). Dit zal daarom, naar alle waarschijnlijkheid, meegenomen worden door investeerders wanneer zij overwegen te investeren in Nederlandse verzekeraars, zoals ASR, die klanten met beleggingsverzekeringen hebben.”

Stand van zaken
De commissie maakte ook van de gelegenheid gebruik om te vragen naar de stand van zaken bij ASR op het dossier beleggingsverzekeringen. Dijsselbloem: In het rapport van de AFM van 28 oktober 2015 is de laatste stand van zaken met betrekking tot het activeren van klanten met een beleggingsverzekering opgenomen. ASR heeft ondertussen 100% van de klanten met een niet-opbouwende beleggingsverzekering geactiveerd. Voor de hypotheekgebonden beleggingsverzekeringen is dat 83%. ASR heeft tot eind 2016 de tijd om voor deze laatste categorie beleggingsverzekeringen tot 100% te komen. ASR blijft continu werken aan de verbetering van het activeringsproces en zet hierbij verschillende offline en online campagnes in (onder andere huisbezoeken en ondersteuning van intermediairs). Deze acties zullen ook de komende periode gecontinueerd worden.”

Voorzieningen
Er werd ook nog gevraagd hoeveel voorzieningen ASR heeft getroffen om eventuele compensatie voor woekerpolissen mogelijk te maken, maar daarop gaf de minister geen concreet antwoord: “ASR heeft ten aanzien van het dossier beleggingsverzekeringen voorzieningen getroffen die nodig zijn om uitvoering te geven aan de afspraken die gemaakt zijn met de stichtingen. In de afgelopen jaren is hiervan het grootste gedeelte uitgekeerd aan polishouders. Op de balans resteert een bedrag voor onder andere kostencompensatie. De onafhankelijke externe accountant van ASR heeft geconcludeerd dat de voorzieningen voor dit dossier adequaat zijn.”

Reageer op dit artikel