nieuws

CBS: ‘Meer hypotheken gesloten dan afgelost’

Financiële planning

CBS: ‘Meer hypotheken gesloten dan afgelost’

In het derde kwartaal van 2015 werd voor € 2,8 mld meer aan hypotheken afgesloten dan er werd afgelost. Het is het tweede kwartaal op rij waarin de afsluitingen van nieuwe hypotheken de aflossingen overtroffen.Dit blijkt uit cijfers van bet CBS.

Daarvoor was er lange tijd sprake van netto-aflossingen. Dat dit niet langer het geval is, houdt volgens het CBS waarschijnlijk zowel verband met de per 1 januari 2015 beëindigde verruimde schenkingsvrijstelling als met de aantrekkende woningmarkt. De verruimde schenkingsregeling vormde enerzijds een stimulans voor aflossingen, en drukte anderzijds de hoogte van nieuw afgesloten hypotheken. De woningmarkt trekt al enige tijd aan. Zo zijn in het derde kwartaal bijna 30% meer bestaande koopwoningen verkocht dan een jaar eerder en zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen over dezelfde periode met 2,9% gestegen.

Marktaandeel
Het marktaandeel van banken op de hypotheekmarkt is ten opzichte van het derde kwartaal van 2010 met 9 procentpunt gestegen. Aan het eind van het derde kwartaal van 2015 bedroeg het marktaandeel van banken 61% van de uitstaande hypotheken. De financieel (hypotheek) adviseurs hebben een marktaandeel van 28%. Zij beheren vooral pakketten van hypotheken, via securitisaties. Sinds het uitbreken van de crisis zijn deze securitisaties minder in trek geraakt. Het marktaandeel van deze groep is hierdoor met ongeveer een derde afgenomen ten opzichte van het derde kwartaal van 2010. Verzekeraars hebben hun aandeel sinds het derde kwartaal van 2010 bijna verdubbeld tot 7%. Beleggingsinstellingen hebben slechts een aandeel van 2%, maar dit is volgens het CBS wel een duidelijke stijging ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Hun hypotheekportefeuille bedraagt nu € 10 mld, tegenover ongeveer € 2 mld in het derde kwartaal van 2010. Pensioenfondsen bleven de laatste jaren steken op een aandeel van 2%.

 

Reageer op dit artikel