nieuws

Stichting Odin: ‘Woekerpolis bij grote tussenpersoon kostte klant meer’

Financiële planning

Stichting Odin: ‘Woekerpolis bij grote tussenpersoon kostte klant meer’

Een consument die een woekerpolis aanschafte bij een grote verkooporganisatie of tussenpersoon houdt uiteindelijk minder aan zijn polis over, becijferde Stichting Odin. De provisie die grote verkopers kregen lag volgens de stichting veel hoger.

“De beloning die verzekeraars betaalden per polis werd namelijk afgestemd op het totaal aantal polissen dat een tussenpersoon kan verkopen”, schrijft Odin. “Op een identieke polis ontving een grote verkoopclub daardoor tot wel 150% meer provisie dan een klein advieskantoor in de buurt. En die kosten werden in de polis doorberekend aan de klant.” Wie zijn polis kocht bij een kleine, lokale tussenpersoon was volgens Odin dus een stuk beter af dan de klant die hem kocht bij een grote verkooporganisatie of tussenpersoon.

Provisie
“De provisie die in één bedrag aan de tussenpersoon/verkoopclub werd uitbetaald, werd doorberekend aan de klant. De klant betaalde die provisie in enkele jaren terug aan de verzekeraar. Maar het was een soort lening aan de klant, want de woekerpolishouder betaalde ook 8% tot 10% rente over het terug te betalen provisiebedrag”, licht Odin toe. “Die rente op ‘voorgeschoten’ provisies leverde de verzekeraars jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra inkomsten op. Al die kosten werden in de eerste jaren van de polis ingehouden op de premie. Het effect daarvan werkt gedurende de hele looptijd van de polis negatief door. Woekerpolishouders die bij het verkeerde loket hadden gekocht, werden door de hogere provisie en de rente daarover dus dubbel gepakt.”

Claimexperts
Odin heeft de met haar samenwerkende claimexperts geïnformeerd en zou graag zien dat de zogenaamde ‘provisiepijn’ wordt meegenomen in de claimberekeningen. Daarvoor ontwikkelt de stichting zelf ook een tool.

Reageer op dit artikel