nieuws

Genomineerden Gouden Spreekbuis zijn bekend

Financiële planning

Genomineerden Gouden Spreekbuis zijn bekend

De genomineerden voor de Gouden Spreekbuis Hypotheekdistributie zijn ING, ABN Amro en SNS Bank. Bij de hypotheekverstrekkers zijn Obvion, Florius en ABN Amro genomineerd. De Performance Award kent dezelfde genomineerden als bij de hypotheekverstrekkers.

Voor hypotheekdistributie is onderzoek onder consumenten verricht. Daarbij is onder meer gekeken naar spontane bekendheid, waardering, imago en absolute voorkeur. Op basis van deze scores maakt bijvoorbeeld ING onder potentiële afsluiters een sterke ontwikkeling door. “Onder meer de spontane bekendheid, mate van overwegen en het imago zijn verbeterd. Bij ABN Amro springen de verbetering ten aanzien van de voorkeurspositie onder potentiële afsluiters, spontane bekendheid onder recente afsluiters en de mate van overwegen door recente afsluiters eruit. SNS heeft haar nominatie te danken aan de mooie ontwikkeling van het afgelopen jaar”, aldus organisator van de prijs, marktonderzoekbureau Blauw.

Hypotheekverstrekkers
Bij de hypotheekverstrekkers laat Florius zowel een mooie absolute score zien als een goede ontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden. “Als een van de weinigen laat Florius een positieve ontwikkeling zien als het gaat om het overwegen van de hypotheekorganisatie door het intermediair. Ook lijkt het imago onder intermediairs waar zaken mee wordt gedaan te zijn verbeterd”, aldus de jury. Obvion scoort volgens de jury goed als het gaat om de absolute positie. “De voorkeurspositie is bijvoorbeeld erg sterk.” ABN Amro laat goede ontwikkelingen zien op een aantal terreinen, zoals het helpen bij oplossingen voor klanten met een betalingsprobleem, intermediair voeden met relevante klantgegevens en opvolging geven aan tevredenheid en aanbevelingsintentie.

Performance
Bij de Performance Award scoort Obvion volgens de jury goed op het acceptatieproces, producten en het beheer van bestaande hypotheken. Florius heeft zich verbeterd als het gaat om de informatievoorziening voor intermediairs en het beheer van bestaande hypotheken. ABN Amro laat verbeteringen zien op het vlak van offerteproces en acceptatieproces. Het onderzoek onder consumenten en intermediair is uitgevoerd door Blauw Research. De prijzen worden eind november bekend gemaakt.

Reageer op dit artikel