nieuws

Geen geheimhoudingen meer bij woekerpolisdeals

Financiële planning

Geen geheimhoudingen meer bij woekerpolisdeals

Verzekeraars zullen geen geheimhoudingsbepalingen meer opnemen in schikkingsovereenkomsten met slachtoffers van woekerpolissen. Ook zullen ze zich niet beroepen op dit soort zwijgclausules die in het verleden zijn afgesloten.

Dit schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van het AFM-rapport over nazorg bij beleggingsverzekeringen. De minister geeft in zijn brief aan dat hij in beginsel geen problemen ziet bij het treffen van schikkingen. “Hoewel ik in beginsel dus geen problemen zie bij het overeenkomen van schikkingen en ook de voordelen zie voor zowel klanten als verzekeraars, kan door vertrouwelijke schikkingen, waarvan het bestaan wel bekend wordt maar de inhoud van de afspraken niet, het beeld ontstaan dat schikkingen worden geheimgehouden, omdat de informatie uit de schikkingen ook voor andere klanten relevant zou kunnen zijn. Of dat beeld klopt is niet te beoordelen, aangezien de schikkingen niet openbaar zijn. De tot dusver betrokken verzekeraars (Nationale Nederlanden en a.s.r.) geven aan dat in
de genoemde schikkingen sprake was van maatwerk.”

Geen geheimhouding

Dijsselbloem schrijft verder: “Van verzekeraars heb ik begrepen dat zij bij schikkingen met betrekking tot beleggingsverzekeringen geen geheimhoudingsbepalingen meer zullen opnemen en zich niet zullen beroepen op geheimhoudingsbepalingen uit het verleden. Dit zie ik als een positieve stap in het proces om het vertrouwen van klanten in de sector te herstellen. De klanten waarmee een schikking is getroffen, kunnen er dan zelf voor kiezen om schikkingen al dan niet openbaar te maken. Aangezien deze klanten ook partij zijn bij de schikking en belangen hebben, kunnen ze echter ook een voorkeur hebben voor geheimhouding. Ik hoop dat deze door verzekeraars aangekondigde stap bijdraagt aan de gewenste transparantie en gelijke behandeling van klanten met een beleggingsverzekering.”

Reageer op dit artikel