nieuws

Dela gaat snijden in kosten en personeel

Financiële planning

Dela gaat snijden in kosten en personeel

Uitvaartverzekeraar Dela gaat structurele kostenbesparingen van in totaal € 17mln doorvoeren. Ook is de inschatting dat voor ongeveer 100 fulltimers aan arbeidsuren wordt bespaard. Hoeveel daarvan vaste arbeidsplaatsen zijn, is nog onbekend.

“We hebben flink geïnvesteerd en hier zijn niet alle vruchten van geplukt”, zegt algemeen directeur Edzo Doeve op de eigen website. “Daardoor zijn de kosten wel harder gestegen dan de omzet. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen steeds sneller. Om wendbaar te zijn en het tempo van de veranderingen bij te kunnen houden, zijn opnieuw investeringen nodig. Door nu bij te sturen in de kosten, blijven we financieel gezond en zorgen we er ook voor dat kunnen blijven investeren in de toekomst van onze coöperatie.”

Besparing
Het aangekondigde kostenbesparingsprogramma moet er toe leiden dat Dela eind 2017 structureel € 17 mln minder kosten maakt. Een kostenverlaging van ongeveer 7%. De uitvaartverzekeraar denkt te kunnen besparen door het terugbrengen van verschillen in werkwijze, het bundelen van inkopen en het digitaliseren en optimaliseren van de processen.

Arbeidsplaatsen
Dela wil de teruggang in arbeidsuren grotendeels opvangen zonder baanverlies voor vaste contracten. Er wordt eerst zoveel mogelijk afscheid genomen van uitzendkrachten en collega’s met een tijdelijk contract. Vervolgens wordt het aantal extra uren teruggebracht en pas daarna zijn er consequenties voor het vaste personeel. Bij het Klantencentrum worden de grootste wijzigingen doorgevoerd. Er worden daar processen vanuit klantgerichtheid geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Op termijn zullen er hierdoor minder vragen bij het Klantencentrum binnenkomen of meteen digitaal kunnen worden afgehandeld. Hiermee worden in de komende twee jaar ongeveer 50 formatieplaatsen aan arbeidsuren gefaseerd afgebouwd. Een plan hiervoor wordt nu uitgewerkt.

Reageer op dit artikel