nieuws

‘Avéro stapt makkelijk over zorgplicht heen’

Financiële planning

‘Avéro stapt makkelijk over zorgplicht heen’

In de ogen van financieel adviseur Nico van Koesveld stapt Avéro Achmea wel heel gemakkelijk over haar zorgplicht heen. “Door liquidatie van garantiefondsenvan BNP Paribas, is het nog maar zeer de vraag of klanten hun beleggingsdoel wel halen. Dat is niet niks”, vindt Van Koesveld.

Hij reageert op de brief die Avéro Achmea begin deze maand stuurde aan het intermediair. De brief maakt melding van de liquidatie van de BNP Paribas Target fondsen, ook wel bekend onder de naam Doelgericht fondsen. De waarde die klanten binnen dit fonds hebben opgebouwd, is per 20 november omgezet naar het Avéro Stallingsfonds of het Achmea mixfonds zeer defensief. Avéro schrijft verder: “De BNP Paribas Target fondsen kenden een garantiekoers op afloopdatum van het fonds. Na de omzetting is er geen sprake meer van een garantiekoers. Hierdoor kan het zijn dat de klant zijn of haar beleggingsdoel niet haalt”. Vooral dit laatste is Van Koesveld een doorn in het oog en volgens hem voldoet Avéro hiermee niet aan haar zorgplicht. “Wat als mijn klant een hypotheek heeft met dit fonds als garantie en halverwege de rit is de garantie weggevallen? Dat kan toch niet?”

Zeer defensief
In een reactie laat Avéro Achmea weten dat niet zij maar BNP Paribas de fondsen heeft geliquideerd. “Het betreft enkele tientallen klanten, die zijn overgezet naar een ‘zeer defensief’ fonds. Dit fonds heeft een zeer gericht beleggingsrisico”, aldus woordvoerder Marloes Oldenhof. “Wij hebben gekozen voor een alternatief in ons bestaand fondsassortiment dat maximaal het belang van onze klant dient. Wij hebben deze klanten overgezet met hun eindstand van BNP Target Fund naar een zeer defensief beleggingsfonds. Wij verwijzen de klant actief en dringend naar zijn adviseur om samen te kijken naar de best passende oplossing voor de klant”, zegt Oldenhof.

Niet compenseren
Avéro gaat klanten niet compenseren als ze mogelijk hun einddoel qua beleggingen niet halen. “Daarvoor verwijzen wij naar de adviseur die samen met de klant goed moet kijken naar het beleggingsdoel.”

Reden liquidatie
Als reden voor de liquidatie van de fondsen zegt BNP Paribas dat “zij het niet verantwoord vinden beleggers nog jaren te laten beleggen in een fonds dat niet verder in waarde kan stijgen”. “De basis van deze fondsen wordt gevormd door zogenoemde zero coupon obligaties (ZCO) die de garantie moeten waarborgen en bij aanvang met een ‘korting’ worden gekocht en aan het einde van de looptijd tegen 100% worden verkocht. Het verschilt tussen fondswaarde en ZCO (overgeleven cash) wordt belegd in aandelen of andere asset classes, met als doel op termijn de waarde van de fondsen te verhogen. Door de lage rentestand is het verschil zo klein geworden, dat er geen ruimte meer is om in andere asset classes te beleggen. De fondsen hebben ook gebruik gemaakt van de clausule in de prospectus om de garantiewaarde niet meer te verhogen, aangezien slechts in vastrentende waarden belegd werd. De fondsen zullen dus niet veel in waarde meer stijgen doordat de fondsmanager genoodzaakt was om in geldmarktinstrumenten te gaan beleggen.”

Maatregelen
“Toen duidelijk werd dat door de lage rentestand er geen waardestijgingen zouden plaatsvinden, heeft BNP de management fee van alle fondsen verlaagd, waardoor die in de range 0%-0.20% kwam te liggen. Dat bleek echter niet voldoende om binnen de huidige marktomstandigheden beleggers in deze bestaande constructie een aantrekkelijk rendement te kunnen bieden. Daarom hebben we moeten besluiten de fondsen te liquideren. Om beleggers verder tegemoet te komen is besloten om voor alle fondsen minimaal de garantiewaarde uit te betalen, ook al is de huidige waarde lager. Gezien de recente marktontwikkelingen zijn de kenmerken van de fondsen aanzienlijk veranderd, waardoor ze niet meer voldoen aan de oorspronkelijke behoeften en verwachtingen van beleggers. De toegevoegde waarde van de fondsenrange is dus volgens ons te beperkt om nog verder te adviseren aan klanten, of om deze range door te laten lopen”, aldus BNP Paribas in een reactie.

Reageer op dit artikel