nieuws

MoneyView: ‘Aanbieders nog niet klaar voor aflopen aflossingsvrije hypotheken’

Financiële planning

MoneyView: ‘Aanbieders nog niet klaar voor aflopen aflossingsvrije hypotheken’

MoneyView vroeg zich af hoe aanbieders omgaan met aflossingsvrije hypotheken die hun einddatum naderen. Met name in de jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw zijn veel hypotheken afgesloten met een aflossingsvrij deel, dat in sommige gevallen zelfs opliep tot 100% van de totale hypotheek. Het blijkt dat er nog weinig beleid is als dit soort hypotheken aflopen.

Nu de eerste van de destijds afgesloten aflossingsvrije hypotheken het einde van hun looptijd naderen, stelde MoneyView hypotheekverstrekkers de vraag hoe zij hiermee omgaan.

Maatregelen getroffen
Alle hypotheekaanbieders zeggen dat ze hun klant aanschrijven in de laatste drie tot zes maanden voor het aflopen van de hypotheek met het bericht dat deze afgelost moet worden óf dat er andere maatregelen getroffen moeten worden.

MoneyView: “Dit wijkt niet af van de werkwijze bij het ‘normale’ aflopen van een rentevaste periode, hoewel er gezien de mogelijk grote gevolgen van het (moeten) aflossen van de hypotheek veel voor te zeggen is om klanten in deze gevallen (veel) eerder te benaderen”.

Florius
Er is volgens MoneyView nog maar één enkele aanbieder (Florius), die actief beleid heeft om klanten al ver vóór de afloopdatum te waarschuwen, al geven meerdere partijen aan dit beleid wel ‘in ontwikkeling’ te hebben.

Florius licht volgens MoneyView  haar hele portefeuille door om klanten met een hoge LtV en een groot aflossingsvrij aandeel in de hypotheek actief te benaderen. Daarbij wordt de klant gewezen op de risico’s en oplossingsrichtingen, zoals tussentijds extra aflossen of het omzetten van de hypotheekvorm.

Opvallend is, volgens MoneyView, dat een aflossingsvrije hypotheek bij Rabobank geen einde economische looptijd kent. Een aflossingsvrije lening hoeft na 30 jaar dan ook niet verlengd te worden maar kan gewoon doorlopen.

Overigens geven de meeste partijen aan dat het slechts in zeldzame gevallen zover komt dat een woning verkocht moet worden en dat het verlengen van de looptijd of het oversluiten van de hypotheek meestal gewoon mogelijk is.

Reageer op dit artikel