nieuws

DNB blijft hameren op verlagen LTV-limiet

Financiële planning

DNB blijft hameren op verlagen LTV-limiet

Ondanks de politieke tegenstand blijft De Nederlandsche Bank (DNB) bij het standpunt dat de LTV-limiet na 2018 verder verlaagd moet worden. Een lagere limiet zou de financiële weerbaarheid van met name jonge huiseigenaren verder vergroten, bepleit de toezichthouder in het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van dit najaar.

Eerder dit jaar adviseerde het Financieel Stabiliteitscomité, waar DNB onderdeel van uitmaakt, om de LTV verder te verlagen, uiteindelijk tot aan 90% in 2028. Het plan werd meteen afgewezen door de politiek, maar DNB blijft bij het standpunt dat een verdere verlaging noodzakelijk is. “Een lagere LTV-limiet voor woninghypotheken vergroot de financiële weerbaarheid van met name jonge huiseigenaren, zorgt voor een stabielere huizenmarkt en economie, en maakt de marktfinanciering van banken minder kwetsbaar”, schrijft DNB.

DNB verwacht dat starters bij een LTV van 90% drie jaar langer moeten sparen om een huis te kunnen kopen. “Daarnaast zijn volgens het FSC aanvullende maatregelen nodig om de toegang tot de huurmarkt te borgen.” Het FSC voelt zich gesteund door het IMF dat Nederland recent heeft geadviseerd om de LTV-limiet sneller en verder te verlagen dat het Financieel Stabiliteitscomité in haar rapport aanraadde.

Hypotheekrenteaftrek
DNB schrijft in het OFS ook: “De LTV-limiet vormt onderdeel van een bredere problematiek: de onevenwichtige vermogensopbouw van huishoudens. DNB heeft er onlangs op gewezen dat Nederlandse huishoudens niet alleen veel lenen, maar ook veel sparen. Dat is in belangrijke mate terug te voeren op het verplichte pensioensparen, dat fiscaal wordt gestimuleerd. Het leidt ertoe dat het financiële vermogen waarover huishoudens vrij kunnen beschikken relatief gering is, vooral bij jonge huishoudens.”

Daarnaast signaleert DNB dat starters naast pensioen ook veel vermogen in de vorm van hun huis opbouwen, omdat de fiscale aftrek is gekoppeld aan de volledige aflossing van de hypotheek. Dat zorgt voor een beperkte bestedingsvrijheid en moeilijkheden om een buffer aan te leggen. Om de problematiek op te lossen, pleit het DNB aan het verminderen van ‘verstorende fiscale prikkels’, zoals de hypotheekaftrek. De toezichthouder schrijft: “Te denken valt aan een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek, een verdere versobering van het Witteveenkader en het introduceren van een zekere mate van keuzevrijheid bij de inleg van pensioenpremies. Dit laatste is overigens pas goed mogelijk als ook de verstorende doorsneesystematiek wordt afgeschaft.”

Reageer op dit artikel