nieuws

Dijsselbloem wil hypotheekaanbieders met slechte dienstverlening niet prijsgeven

Financiële planning

Dijsselbloem wil hypotheekaanbieders met slechte dienstverlening niet prijsgeven

Minister Dijsselbloem wil niet zeggen welke hypotheekaanbieders problemen hebben met de dienstverlening richting klanten met een betaalachterstand. De Kamervraag daarover van PvdA-partijgenoten Henk Nijboer en Albert de Vries werd door de minister niet beantwoord.

De PvdA’ers dienden vragen in over het onderzoek dat de AFM deed naar dienstverlening voor klanten die een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek. De toezichthouder constateerde hypotheekaanbieders in veel gevallen onvoldoende of pas laat inzicht hebben in de oorzaak van een betalingsachterstand en de financiële situatie van de klant. De Kamerleden wilde graag weten welke hypotheekaanbieders zich nog moeten verbeteren, maar in het antwoord op die vraag gaf Dijsselbloem aan dat dit ‘toezichtvertrouwelijke informatie’ is.

Nijboer en De Vries wilden ook van de minister weten wat de AFM kan doen om een betere dienstverlening af te dwingen. Dijsselbloem gaat op de vraag kort in, omdat de Tweede Kamer om een kabinetsreactie op het rapport heeft gevraagd. Daarin zal de minister de manier waarop kabinet en toezichthouders willen bewegen om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren verder toelichten. In zijn antwoord geeft de minister nu al wel aan dat de AFM de vooruitgang monitort en dat de toezichthouder direct in kan grijpen als er sprake is van ‘evidente misstanden’. Die zijn in het AFM-onderzoek niet aangetroffen.

Maatwerk
Dijsselbloem benadrukte in zijn antwoorden ook het belang van maatwerk en het centraal stellen van het klantbelang bij het zoeken naar een oplossing voor betalingsproblemen. Hij wijst op een Europese hypothekenlijn die in maart 2016 moet worden doorgevoerd. Die richtlijn zal ervoor zorgen dat banken alleen de werkelijke kosten in rekening kunnen brengen en geen extra kosten die de financiële problemen van de klant onnodig vergroten.

Tot slot geeft Dijsselbloem aan dat de AFM heeft besloten om opnieuw onderzoek te doen naar hetzelfde onderwerp. Over de tijdspanne doet de minister geen mededelingen: “Zij (de AFM, red.) zal de voortgang van de verbetermaatregelen van de aanbieders monitoren en mede op basis hiervan bepalen wanneer een vervolgonderzoek wordt ingesteld.”

Reageer op dit artikel