nieuws

Dijsselbloem: ‘Verzekeraars hebben naar schatting € 2,5 mld betaald voor woekerpolissen’

Financiële planning

Dijsselbloem: ‘Verzekeraars hebben naar schatting € 2,5 mld betaald voor woekerpolissen’

Verzekeraars zouden naar schatting inmiddels € 2,5 mld hebben betaald aan compensatie voor gedupeerden van woekerpolissen. Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Erik Ronnes over de stand van zaken omtrent de woekerpolissen.

De CDA’ers wilden ook weten hoeveel schikkingen verzekeraars buiten het Kifid en buiten de rechter om hebben gesloten. Daar kan Dijsselbloem echter geen antwoord op geven. “Private partijen zoals verzekeraars en hun klanten kunnen bij geschillen schikkingen treffen zonder dat het publiek wordt. Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal gevallen waarin dit gebeurt. Door geheimhoudingsbepalingen kan het beeld bestaan dat ook schikkingen worden getroffen in situaties die een bredere werking zouden kunnen hebben”, aldus Dijsselbloem.

Wel heeft de minister de verzekeraars gevraagd om zoveel mogelijk transparant te zijn over de redenen voor de schikkingen. Tijdens het algemeen overleg heeft Dijsselbloem verder toegezegd te laten onderzoeken of de toezichthouder een rol zou kunnen hebben bij de schikkingen. Hij komt hier eind oktober op terug bij de volgende rapportage van de AFM over de nazorg bij beleggingsverzekeringen.

Reageer op dit artikel