nieuws

De Goudse introduceert collectieve nabestaandenverzekering

Financiële planning

De Goudse introduceert collectieve nabestaandenverzekering

De Goudse is met een nieuwe personeelsverzekering gekomen voor het overlijdensrisico van werknemers. De Nabestaandenverzekering Collectief is geschikt voor werkgevers, DGA’s en zelfstandig ondernemers.

Deelnemers kunnen ook hun partner verzekeren, daarvoor betalen ze zelf de premie en deelname is vrijwillig. De Goudse schrijft het product te hebben ontwikkeld aan de hand van “vraag uit de markt naar een product waarbij de premie niet fiscaal aftrekbaar is en waarbij over de uitkering geen inkomstenbelasting betaald hoefde te worden”. Het is voor werknemers die geen pensioen toezeggen een kans om werkgevers de mogelijkheid te bieden zekerheid te regelen voor de partner.

De werkgever kan keuzes maken over de hoogte van het verzekerde bedrag. En er is de afweging tussen een eenmalige of een periodieke uitkering, die doorloopt tot de partner de AOW-leeftijd bereikt, ongeacht hoe ver die in de toekomst nog op gaat lopen. Volgens Bernardo Walta, directeur commercie bij De Goudse, is de mogelijkheid om de partner mee te verzekeren interessant voor werkgever en werknemer: “Als de partner zou overlijden, heeft de werknemer geld beschikbaar om het thuis goed te regelen. Hij kan de privésituatie zo eenvoudiger combineren met het werk, en daar heeft óók zijn werkgever belang bij. Daarnaast is het product ook beschikbaar voor zelfstandig ondernemers, voor wie het een belangrijke aanvulling kan zijn op een AOV. Een zelfstandige heeft immers geen pensioenregeling via een werkgever, dus ook geen opbouw van nabestaandenpensioen, en moet het allemaal zelf regelen.”

Reageer op dit artikel