nieuws

Consumentenbond: ‘AFM rept niet over rechtsongelijkheid in woekerpolisrapport’

Financiële planning

Consumentenbond: ‘AFM rept niet over rechtsongelijkheid in woekerpolisrapport’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) laat buiten beschouwing dat verzekeraars een grote rechtsongelijkheid creëren bij de afwikkeling van de woekerpolissen. Dat zegt de Consumentenbond in reactie op het rapport van de AFM over de nazorg bij beleggingsverzekeringen dat vandaag is gepubliceerd. “De nazorg van verzekeraars is als het gaat om compensatie volstrekt ontoereikend”, zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

“Een kleine groep klanten krijgt via geheime schikkingen een redelijke compensatie, terwijl het merendeel van de gedupeerden met geen of een schamele vergoeding is afgescheept en de AFM zwijgt hierover”, stelt Combée. De Consumentenbond stelt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en dat de AFM hierop moet toezien. De toezichthouder zegt daar echter geen mandaat voor te hebben. “Minister van Financiën Dijsselbloem heeft in september aan de Tweede Kamer gezegd dat hij het belangrijk vindt dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld en dat hij daarbij gaat kijken naar de rol van de AFM. Wij gaan ervan uit dat hij snel actie onderneemt om de toezichthouder in staat te stellen zijn werk te doen”, aldus Combée.

Over het initiatief van het Verbond om een onafhankelijk adviesloket in het leven te roepen is de Consumentenbond vooralsnog positief. “Op voorwaarde dat in zo’n advies ook in beeld wordt gebracht of de klant een redelijke compensatie heeft gekregen en zo niet, welke actie de klant kan ondernemen om die vergoeding alsnog te krijgen”, schrijft de Consumentenbond.

Reageer op dit artikel