nieuws

CBS: Minder huizen onder water

Financiële planning

CBS: Minder huizen onder water

Het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning is in 2014 met 84.000 gedaald tot bijna 1,4 miljoen begin 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning staat nu zo’n 32% onder water. Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal huishoudens met een huis onder water alleen maar gestegen. Vorig jaar trad een kentering op. Deze kentering is vooral het gevolg van de voorzichtige stijging van de huizenprijzen.

Opgebouwd vermogen
Als het  opgebouwde vermogen  in spaar- en beleggingshypotheken verrekend wordt, komt het aantal huizen dat onder water staat lager uit. Bij de fiscale hypotheekschuld is geen rekening gehouden met deze opgebouwde tegoeden. Om de hoogte van spaar- en beleggingstegoeden in hypotheken te kunnen bepalen loopt momenteel een onderzoek bij CBS.

Onderwaarde
Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 65% een woning met onderwaarde. Vaak is de woning vlak voor de crisis gekocht en is nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij huishoudens tussen 30 en 35 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 75% van de gevallen lager dan de hypotheekschuld. Het zijn voornamelijk deze jongere huishoudens die bij (gedwongen) verkoop van de woning het risico lopen met een restschuld te blijven zitten. Bij oudere huishoudens speelt dit nauwelijks. Begin 2015 had 45% van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld, had 51% overwaarde en was slechts bij 3%sprake van een onderwaarde.

Reageer op dit artikel