nieuws

‘Stel de klant centraal bij betalingsachterstanden’

Financiële planning

‘Stel de klant centraal bij betalingsachterstanden’

Door vroegtijdig en intensief in gesprek te gaan met consumenten die een betalingsachterstand hebben op hun hypotheek, worden problemen opgelost en kan de klant in veel gevallen zijn woning behouden. Het resultaat voor de bank is dat er minder verliezen optreden. Een duidelijke win-win, stelt directeur Jan-Paul Hendriks van incassobureau Novalink.

Hendriks reageert op een recent gepubliceerd onderzoek van de AFM. Daarin stelde de toezichthouder dat hypotheekaanbieders klanten met een betalingsachterstand beter moeten helpen. Uit de 72 onderzochte dossiers bleek dat hypotheekaanbieders in veel gevallen onvoldoende of pas laat inzicht hebben in de oorzaak van een betalingsachterstand en de financiële situatie van de klant. Daardoor is het in de meeste gevallen niet mogelijk om een passende oplossing te bieden.

Klant eerder benaderen
Volgens Hendriks zijn juist goede resultaten te bereiken wanneer in een vroeg stadium contact wordt opgenomen met de klant. “Hypotheekverstrekkers laten grote kansen liggen. Ze zouden veel meer energie moeten steken in het beheer van probleemklanten”, stelt Hendriks. “Hiermee wordt niet alleen de schade bij de klant beperkt, maar het levert de hypotheekverstrekker per saldo zelf ook geld op.” Volgens Hendriks, maakt Novalink samen met de klant een analyse van de inkomsten en uitgaven. Dit zou zorgen voor inzicht en bewustwording bij de klant.

Vertrouwen
Hendriks stelt dat het ook voor de hypotheekaanbieders in het grootste belang is om wederzijds vertrouwen op te bouwen en te behouden. “Klanten die in de problemen komen en die bang zijn dat hun bank direct tot verkoop van het huis zal overgaan, zullen niet snel meewerken. De problemen worden dan alleen maar groter. Wanneer er een vertrouwensband is, zullen klanten eerder bij de bank aan de bel trekken en meer bereidheid tonen om samen te werken”, aldus Hendriks.

Reageer op dit artikel