nieuws

Kansen op arbeidsmarkt leidraad bij hypotheek zzp’er

Financiële planning

Kansen op arbeidsmarkt leidraad bij hypotheek zzp’er

Kijken naar de kansen op de arbeidsmarkt voor de zpp’er in plaats van alleen kijken naar zijn arbeidsverleden. Met die insteek willen financieel adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek samen met arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group de hypotheekverstrekking aan zzp’ers, uitzendkrachten en freelancers vlot trekken.

De basis van het project is de door Intelligence Group ontwikkelde test www.arbeidsmarktkansen.nl. Met de test, de zogenaamde arbeidsmarktscan, worden voor elk individu de kansen op de arbeidsmarkt berekend, inclusief een indicatie van hoe groot de kans is dat iemand de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt. De initiatiefnemers gaan het komend half jaar onderzoeken of de voorspellende waarde van de tool van Intelligence Group minstens gelijkwaardig is aan de voorspellende waarde van het ‘drie jaar terugkijken’. Partijen als Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zijn geïnformeerd over deze tool. Geldverstrekkers Obvion en Florius werken samen met adviseurs van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek om de test te valideren.

Impasse
De Nederlandse arbeidsmarkt is aan het veranderen. Het aantal mensen zonder vast dienstverband, of met een reeks van tijdelijke contracten, neemt structureel toe. Mark de Rijke, directeur Business Development bij De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek: “Het gevolg is dat steeds meer jonge, goed opgeleide professionals niet meer binnen de standaardkaders vallen. Terwijl volgens ons iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hypotheek aan te verstrekken. Als hypotheken voor deze groepen van flexwerkers onbereikbaar blijven, is dat op de langere termijn schadelijk voor de doorstroom op woningmarkt. En dat heeft weer nadelige gevolgen voor de markt voor huurwoningen”.

Verdiencapaciteit
Ben Rogmans, partner van Intelligence Group: “Gezien alle veranderingen op de arbeidsmarkt neemt de voorspellende waarde van het arbeidsverleden af. Dat iemand de afgelopen drie jaar een vast contract had, biedt geen zekerheid meer voor de toekomst. Daardoor ontstaat een kloof tussen het ingeschatte risico en het daadwerkelijk risico voor hypotheekverstrekkers. Terwijl het goed mogelijk is om op basis van goede onderzoeken de arbeidsmarktkansen voor de komende vijf jaar te berekenen”. Vandaag komt het aan op een individuele beoordeling door de bank op basis van een acceptatiekader en de interpretatie van de ruimte daarbinnen door de acceptant van de bank. De Rijke: “Hypotheekverstrekkers hebben meer zekerheid als ze kunnen sturen op verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen in de toekomst”.

 

Reageer op dit artikel