nieuws

ADV Callas: ‘Dekking tegen AO en WW hoort erbij’

Financiële planning

ADV Callas: ‘Dekking tegen AO en WW hoort erbij’

In een jaar tijd startte Callas met een bewustwordingscampagne rondom de risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, kwam het met een WIA-planner en vernieuwde het haar woonlastenverzekering. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid hebben te veel impact om onbespreekbaar te laten in het hypotheekadvies. Acht vragen aan Michel van Mook, accountmanager bij Callas.

Jullie hebben het afgelopen jaar veel nieuwe zaken in gang gezet, waarom?
“Naast hulpmiddelen ten behoeve van het advies, zijn we nadrukkelijk op zoek geweest naar een aantal verbeteringen. Als je ergens voor verzekerd bent, moet de dekking gewoon goed zijn en niet achteraf ter discussie staan. Alle klachten die leiden tot arbeidsongeschiktheid waren bij ons al verzekerd. Daarnaast hebben wij de opmerkingen van adviseurs ter harte genomen en onze WW-dekking sterk verbeterd. Zo hebben jongere werknemers zonder noemenswaardig arbeidsverleden nu 12 maanden WW-dekking; bij oudere werknemers die minder snel aan de bak komen, is de uitkeringsduur verlengd tot 24 maanden.”

Wordt de verzekering daarmee niet gelijk een stuk duurder?
“Per saldo niet. Uiteraard zorgt een ruimere WW-dekking voor een hogere premie op dat vlak, maar tegelijkertijd hebben we de premie voor het AO-deel kunnen verlagen.”

Bewustwording staat ook nadrukkelijk bij jullie op de agenda, waarom?
“Uit gesprekken met adviseurs komt regelmatig naar voren dat consumenten zich slechts in beperkte mate bewust zijn van de risico’s die ze lopen. Het belang van een overlijdensrisicoverzekering begrijpen ze, ook omdat die vaak verplicht wordt gesteld. De kans op werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is echter tot vijf keer groter! Callas maakt die kans meer inzichtelijk en reikt daarvoor tools aan. Daarnaast ondersteunen wij de adviseurs met trainingen en webinars.”

Komen mensen niet minder snel in de problemen nu de hypothecaire verstrekkingsnormen zijn versoberd?
“Je maandlasten zijn misschien wat lager dan ze hadden kunnen zijn toen je nog meer mocht lenen, maar er valt bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid nog steeds een fors deel van je inkomen weg. In de praktijk is het niet het eten of andere dagelijkse zaken waarop bezuinigd wordt, maar de hypotheek. Je kunt een paar keer de incasso storneren, maar uiteindelijke heb je toch een probleem.”

Waarom zouden hypotheekadviseurs standaard een AO- en WW-dekking mee moeten nemen in hun advies?
“Het makkelijkste antwoord is door te zeggen dat de wet- en regelgeving je als adviseur verplicht om in je advies alle scenario’s mee te nemen die zich voor kunnen doen. Maar eigenlijk moet de motivatie intrinsiek zijn. Natuurlijk regel je de hypotheek zodat de klant zijn woonwens kan vervullen. Maar je wilt er ook voor zorgen dat hij in zijn huis kan blijven wonen bij financiële tegenslagen.”

Een concurrent van jullie stelde onlangs dat het provisieverbod het adviseren van woonlastenverzekeringen een stuk lastiger heeft gemaakt. Mee eens?
“Ja, de markt is een stuk kleiner geworden dan pakweg tien jaar geleden. De verzekering werd veelal betaald uit een koopsom die werd meegefinancierd. Het is geen geheim dat de adviseurs daar ook provisie op ontvingen. Het huidige verdienmodel en de concurrentie maakt het voor adviseurs vaak lastig om consumenten ertoe te bewegen om zich juist ook over de risico’s rondom AO en WW te laten adviseren.”

Is een woonlastenverzekering geen kwestie van even een hokje aanvinken?
“Inventarisatie van de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid vindt al plaats bij het hypotheekadvies. Daarna kan de woonlastenverzekering eenvoudig worden geadviseerd waarbij voor de onderbouwing de Callas WIA planner een uitstekend hulpmiddel is.”

Hoe kunnen jullie daar verder bij helpen?
“Het is zaak om de onderbouwing van het advies voor de woonlastenverzekering zoveel mogelijk te automatiseren. Wij hebben in het advieskanaal de Callas WIA Planner uitgezet, waarmee adviseurs aan de hand van vijf invoervelden op basis van de instroomcijfers van het UWV voor de betreffende klant het risico in beeld kunnen brengen. Andere partijen werken weliswaar met scenario’s maar niet op basis van specifieke instroomcijfers voor de betreffende doelgroep. Het is net als met bekeuringen. Het overkomt jou nooit, maar als mensen die jij kent wel een boete krijgen, word je toch voorzichtiger.”

Dit artikel valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van am:web.nl

Reageer op dit artikel