nieuws

Restschuldlening overheid vooral in trek in buitengebied

Financiële planning

Restschuldlening overheid vooral in trek in buitengebied

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, vooral bekend van de Starterslening, heeft vorige maand de Restschuldlening geïntroduceerd. Inmiddels hebben zo’n dertig a veertig gemeenten hun interesse getoond, zegt het SVn.

Pim Beertema van het Stimuleringsfonds vertelt dat met name gemeenten in het buitengebied geïnteresseerd zijn. “Daar trekt de huizenmarkt het minste aan. Het is voor die gemeenten een instrument om de markt toch weer aan de gang te krijgen en zo doorstroming te bevorderen.”

Met de Restschuldlening beschikt een particuliere woningeigenaar over de financiële middelen om de restschuld van zijn of haar huidige woning te financieren, zodat hij of zij kan verhuizen naar een nieuwe woning. De Restschuldlening wordt verstrekt als tweede hypotheek, naast de eerste hypotheek voor de aankoop van de nieuwe woning. De lening wordt verstrekt uit een provinciaal of gemeentelijk op te richten restschuldfonds. Een particulier is dus afhankelijk van de deelname van zijn of haar lokale overheid.

Voorwaarden
Het SVn voert de regeling namens de gemeenten uit. Er is een aantal voorwaarden voor deelname, zoals:

  • De restschuld is ontstaan na 29 oktober 2012 en voor 31 december 2017.
  • De lening wordt aangevraagd in de gemeente/provincie waar de nieuwe woning staat.
  • Er moet sprake zijn van een werkelijke aan- en verkooptransactie.
  • De lening bedraagt minimaal € 10.000. Het maximum bedrag van de lening is afhankelijk van de regeling van de gemeente/provincie, de omvang van de fiscale restschuld en de financiële draagkracht, maar bedraagt nooit meer dan € 75.000.
  • De looptijd van de Restschuldlening is 15 jaar.
Reageer op dit artikel