nieuws

Verzekeraars informeren klanten beter over expirerende lijfrente

Financiële planning

Verzekeraars informeren klanten beter over expirerende lijfrente

Een schouderklopje van de AFM voor de zes grootste verzekeraars. Zij hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de AFM. In 2013 was de informatieverstrekking nog onvoldoende.

Uit het onderzoek van 2013 bleek dat een aantal verzekeraars hun klanten niet tijdig en/of onvoldoende informeerde over hun expirerende lijfrente. Klanten moeten van de AFM minstens drie maanden voor expiratie van hun lijfrente informatie krijgen over hun mogelijkheden. De toezichthouder kwam gevallen tegen waarbij pas anderhalve maand voor de expiratiedatum informatie werd verstrekt aan de klant. Ook was de informatie te summier.

Beter
Uit het recente onderzoek van de AFM blijkt dat de zes grootste verzekeraars (Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd Groep, Nationale-Nederlanden en Reaal) er nu beter in slagen om klanten objectief te informeren, bijvoorbeeld over het soort product dat kan worden gekocht. De informatie die aan klanten wordt verstrekt, is minder vaak gekoppeld aan de producten die de verzekeraar zelf aanbiedt. Daarnaast is het de AFM in positieve zin opgevallen dat de informatie meestal op een laagdrempelige en duidelijke manier wordt aangeboden, zowel schriftelijk als digitaal. Ook worden klanten door bijna alle verzekeraars tijdig geïnformeerd.

Nog beter
De AFM ziet voor de verzekeraars uit het onderzoek verschillende mogelijkheden om het klantbelang verder centraal te stellen. De grootste winst die meerdere verzekeraars kunnen behalen is door meer op de klant toegesneden informatie te verstrekken in plaats van iedereen dezelfde brief te sturen. Dit kan bijvoorbeeld door rekening te houden met het fiscale regime dat van toepassing is op het product van de klant. Verder wijzen verzekeraars hun klanten niet altijd voldoende duidelijk op verschillende varianten van dienstverlening, zoals advies of de mogelijkheid voor een klant om zelf zijn lijfrente-uitkering te regelen. Het viel de AFM tot slot op dat niet alle verzekeraars duidelijk melden dat een klant ook bij andere aanbieders terecht kan voor de uitkering van zijn lijfrente.

Adviesdossiers
Naast het onderzoek naar de informatieverstrekking door verzekeraars voerde de AFM in 2013 een verkennend onderzoek uit naar de kwaliteit van het advies rond expirerende lijfrentes. Die bevindingen bleken zorgelijk. In het recente bericht van de AFM wordt over die advieskwaliteit niet gerept.

Reageer op dit artikel