nieuws

‘Postcode-ORV’ Dazure goedkoper voor hoger opgeleiden

Financiële planning

‘Postcode-ORV’ Dazure goedkoper voor hoger opgeleiden

De ‘postcode-ORV’ van Dazure wordt goedkoper voor hoger opgeleiden. De premie van de Finvita overlijdensrisicoverzekering werd al gebaseerd op het gemiddelde inkomen in het postcodegebied van de verzekerde, daar komt nu het gemiddelde opleidingsniveau binnen het postcodegebied bij.

De Finvita overlijdensrisicoverzekering, ontwikkeld door Dazure in samenwerking met Independer, gaat uit van het feit dat het gebied waar de verzekerde woont direct van invloed is op de levensverwachting. Als de verzekerde in een postcodegebied met laag gemiddeld inkomen woont, betaalt hij of zij meer premie voor dezelfde verzekering dan in een gebied met een hoog gemiddeld inkomen.

Gezonder
Vanaf nu wordt ook, via het postcodegebied, gekeken naar het opleidingsniveau. Het opleidingsniveau is, naast inkomen, een goede indicator voor de levensverwachting, stellen de ontwikkelaars. “Hoger opgeleiden hebben meestal een gezondere levensstijl: zij eten gezonder, roken en drinken minder en bewegen meer. Onderzoek van het CBS toont zelfs aan dat hoger opgeleide mensen bijna 7 jaar langer leven dan mensen met een lagere opleiding.”

Lagere premie
In bepaalde postcodegebieden wonen meer hoger opgeleiden dan in andere gebieden. Door ook die factor mee te laten wegen kunnen ook veelbelovende hoogopgeleiden, die nog aan het begin van hun carrière staan, profiteren van de goedkope overlijdensrisicoverzekering van Finvita, aldus de makers.

De postcode-ORV deed eind 2013 stof opwaaien toen er Kamervragen werden gesteld over het mogelijk discriminerende karakter van risicoselectie op basis van postcode. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde uiteindelijk dat de polis toegestaan was.

Reageer op dit artikel