nieuws

NVM: Woningmarkt richting niveau van voor de crisis

Financiële planning

NVM: Woningmarkt richting niveau van voor de crisis

De woningmarkt heeft een uitstekend tweede kwartaal gekend met een aantal verkochte woningen dat sinds de top van de markt in 2007 niet meer is voorgekomen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van NVM. 

De makelaarsorganisatie noteerde binnen de eigen organisatie 37.145 verkochte woningen en schat het totaal in de hele markt op 50.000. De laatste keer dat zulke cijfers in een kwartaal werden genoteerd was op de top van de markt in 2007. Het aantal verkochte woningen zit niet alleen in de lift, ook de huizenprijzen hebben de weg omhoog gevonden. De gemiddelde woningprijs zat in het afgelopen kwartaal op € 224.000. Dat is 3,9% hoger dan een jaar geleden en ongeveer 8% hoger dan het dieptepunt van de crisis.

Het aantal transacties op de woningmarkt zit inmiddels al acht kwartalen op rij in de plus, vergeleken met een jaar eerder. NVM-voorzitter Ger Hukker: “En waar de verwachting was dat de groei van het aantal transacties gedurende het jaar af zou gaan nemen, lijkt de woningmarkt er juist nog weer een schepje bovenop te doen.” Het afgelopen kwartaal werden er 27,6% meer transacties geregistreerd dan een jaar eerder.

Doorstroming
NVM registreerde ook een toename in het aantal verkochte woningen in het duurdere segment. Het afgelopen kwartaal bleek 28% van de verkochte woningen door NVM-makelaars een twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning. “Dit laat zien dat de doorstroming steeds beter op gang komt. De weg omhoog op de woningmarkt strekt zich inmiddels ook niet langer uit tot de stedelijke gebieden, ook buiten de steden worden woningen steeds beter verkocht”, zegt Hukker.

Regionaal
Het herstel zet zich dus ook voort in het landelijke gebied. In regio’s als Hardenberg en West-Friesland is het aantal verkochte woningen met meer dan de helft toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. De woningmarkt in het landelijke gebied is ruimer dan in het stedelijke gebied, maar het herstel in prijs en transacties doet volgens Hukker nauwelijks onder voor het stedelijke gebied. “Dit krachtige herstel over een brede linie is zeer verheugend. De afgelopen twee jaar zagen we vooral opleving in bepaalde grote steden, en met name Amsterdam, maar gelukkig zien we het nu ook in een aantal buitengebieden aantrekken. Dat biedt ook perspectief voor regio’s waar het op dit moment nog steeds niet echt goed gaat. De olievlek van herstel, die in Amsterdam is begonnen, begint zich te verspreiden over de rest van Nederland.”

LTV-verlaging
Hukker trekt ook flink van leer tegen de ideeën om de LTV te verlagen tot 90%. De afbouw naar 100% die nu plaatsvindt heeft volgens hem al zijn weerslag op de woningfinancieringscapaciteit. “Dit terwijl haast geen ander land zo weinig hypotheekbetalingsachterstanden kent als Nederland”, zegt de NVM-voorzitter. “Alsof zelfs dit nog niet genoeg is, bepleit DNB een nog verdere afbouw van de LTV tot 90% bij aanvang van de hypotheek. Woonconsumenten en met name starters zouden hierdoor in ernstige problemen komen. Anders dan in andere landen is de Nederlandse huurmarkt sterk onderontwikkeld en deze biedt dan ook lang niet voldoende alternatief om in de woonbehoefte te voorzien. En voor hen die wel in deze schaarse markt terecht kunnen, leiden de hoge huurlasten ertoe dat zij nauwelijks spaarruimte hebben om op een later moment alsnog een woning te kunnen kopen. Daarnaast bestaat het risico dat door een dergelijke extra maatregel de restschuldproblematiek langer blijft voortduren of zelfs zal toenemen, als gevolg van de aanzienlijke vraaguitval. Ik zie veel meer in de al ingevoerde inkomenstoetsing en aflossingseisen dan in nog meer eigen geld moeten inbrengen dan nu al het geval is op het moment van aankoop.”

Reageer op dit artikel