nieuws

NVHP start nieuwe opleiding Erkend Hypothecair Planner

Financiële planning

NVHP start nieuwe opleiding Erkend Hypothecair Planner

In september start de NVHP (Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners) in samenwerking met Nibe-SVV een nieuwe opleiding: Van financieel adviseur naar erkend hypothecair planner. 

De nieuwe opleiding is bedoeld voor alle financieel adviseurs die in de markt actief zijn en die  hun adviesterrein willen verbreden. “Een aantal grote banken zoals SNS Bank en ING eisen al dat hun hypotheekadviseurs erkend hypothecair planner zijn”, zegt Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van NVHP. “Wij zien in de markt de vraag naar verbreding van het adviesterrein en daarnaast verdieping via de masterclasses die wij aanbieden.”

Herschreven
De bestaande opleiding, die al dateert uit 2005/2006 is volledig herschreven. “Bracht men vroeger nogal eens advies uit op ‘gevoel’, heden ten dage moeten er gewoon wetteksten aan het advies ten grondslag liggen. Daar spelen wij met deze opleiding ook op in. Complexe materie, zoals pensioen, sociale zekerheid en ondernemersvraagstukken, komen aan bod. Daarnaast maken vaardigheden, zoals moeilijke materie in jip-en-janneketaal taal uitleggen aan mensen, onderdeel uit van de opleiding.”

Twee mogelijkheden
Financieel adviseurs kunnen de reguliere opleiding  volgen. Deze bestaat uit tien bijeenkomsten, een examen afgenomen door het CITO en een bijeenkomst waarbij men moet laten zien of men de stof en de vaardigheden beheerst. Daarnaast is door Nibe-SVV een kopstudie ontwikkeld. Deze is bedoeld voor hypothecair planners die hun kennisniveau verder willen verhogen. Deze kopstudie bestaat uit acht bijeenkomsten en wordt ook met een regulier examen afgesloten. De kopstudie wordt exclusief door Nibe-SVV gegeven. De reguliere opleiding kan ook door de andere opleidingsinstituten aangeboden worden. De kosten van de kopstudie bedragen € 695. De reguliere opleiding wordt door meerdere opleidingsinstituten gegeven met ieder hun eigen prijsbeleid. Zo rekent D & O hier € 2.200 voor.

Ambitie
De vereniging telt inmiddels 1.200 leden. “Dat is in de huidige tijd niet verkeerd”, aldus Sanders. “Wij hebben echter een ambitieuze groeidoelstelling neergelegd, waarbij wij komend jaar 1.400 leden in de boeken willen hebben.”

Reageer op dit artikel