nieuws

INTERVIEW. Marieke van Zuien: Provisieverbod zet markt woonlastenverzekeringen onder druk

Financiële planning

INTERVIEW. Marieke van Zuien: Provisieverbod zet markt woonlastenverzekeringen onder druk

Het provisieverbod zorgt ervoor dat de markt voor woonlastenverzekeringen steeds meer onder druk komt te staan. De hypotheekmarkt trekt weer aan, maar aan de woonlasten wordt in het advies minder aandacht besteed. Dat zegt Marieke van Zuien, Chief Commercial Officer van BNP Paribas Cardif in gesprek met am. Zij hoopt dat de AFM de gevolgen van het provisieverbod eerder wil evalueren met de markt.

BNP Paribas Cardif, specialist in woonlastenbescherming, merkt dat de vraag naar woonlastenbeschermers steeds verder weg zakt. Van Zuien: “We dachten last te hebben van een slechte hypotheekmarkt en verwachtten dat de verkoop met het aantrekken van die markt wel weer bij zou trekken en mensen zich sinds de crisis juist alles kunnen voorstellen bij de problemen van werkloosheid of onder water staan. Maar nu zien we haast een omgekeerde beweging.” De oorzaak zit volgens Van Zuien in een veranderd advies- en koopgedrag sinds het provisieverbod is doorgevoerd. “De hypotheekgebonden risico’s zijn nog net zo belangrijk als eerder, maar er ligt nu, met een vaste afgesproken fee, druk op tijd. Het hypotheekdossier moet compleet zijn, maar je merkt dat alles wat in de weg staat van een vlotte afhandeling als een probleem wordt gezien. Dat geven adviseurs zelf ook aan. De moeilijke dingen worden weggeschoven onder het mom van: dat komt later weer. Maar het komt nooit meer.”

Rush in de keten
Een woonlastenverzekering is een van de dingen die terzijde worden geschoven. Cardif maakte zijn producten in het vorige decennium bewust uitgebreider en dus complexer om meer variatie en adviesmogelijkheden te bieden. Het leidt er volgens Van Zuien nu toe dat klanten en adviseurs de producten in de snelheid van de aanvraag links laten liggen. “Er zit een bepaalde ‘rush’ in die keten, de volgende klant staat alweer klaar. Er wordt wel geïnventariseerd, maar vervolgens wordt het bespreken en eventueel oplossen naar achteren geschoven.”

Scheve portefeuille
Het levert ook problemen voor de woonlastenverzekeraars op, omdat alleen de slechte risico’s nog wel bewust woonlastenbeschermers nemen. “Hierdoor riskeren wij een scheve portefeuilleopbouw”, zegt Van Zuien. “De solidariteit komt in het geding. Wij staan op het punt dat we ons afvragen of dit nog verzekeren is zoals het is bedoeld. Dat is het zeker niet als je afglijdt naar een portefeuille met veel zzp’ers met hoge verzekerde bedragen.” Van Zuien stelt dat er wel een veel grotere groep is die de woonlastenverzekering kan gebruiken. “De AFM heeft geconstateerd dat er sprake is van onderconsumptie: 70% van de mensen heeft een probleem bij inkomensverlies, maar slechts 12% heeft bescherming voor arbeidsongeschiktheid en 3% voor werkloosheid. De kans op arbeidsongeschiktheid is veel groter dan die op vroegtijdig overlijden, maar toch is de ORV wel een must voor de bank. Wij hebben het gevoel dat AO- en WW-verzekeringen ook zo’n plaats moeten hebben.”

Aankoopmoment
Om de problemen tegen te gaan grijpt Cardif in eerste instantie in bij de eigen producten. Van Zuien: “Voor ons zijn deze problemen een reden om de complexiteit van onze verzekeringen te verlagen. Dat begint met het verminderen van het aantal keuzes. We halen bijvoorbeeld alle AO-criteria eruit en volgen het UWV. Dus als het UWV iemand afkeurt, dan ben je arbeidsongeschikt. Dan zijn de verzekeringen misschien niet voor ieder geval 100% ideaal, maar keuzestress is ook niet altijd goed.” Daarnaast wil de verzekeraar ook terug naar het aankoopmoment. “Ook hier zien we dat ondanks het voornemen om later nog eens stil te staan bij de risico’s, dat er niet en masse van komt. Klanten zitten op dat moment al in hun hoofd bij de nieuwe gordijnen of de badkamer en als adviseur krijg je het gevoel dat je je klant alleen maar gaat storen als je over woonlastenbeschermers begint. Gevolg is ook hier potentiële antiselectie en dat is niet goed voor de toegankelijkheid van deze dekkingen op langere termijn.”

Evalueren
Van Zuien wijst dus naar het provisieverbod als een van de belangrijkste oorzaken dat het adviesproces steeds sneller moet gaan. “Een overgrote meerderheid van de adviseurs werkt nu met een all-in hypotheektarief waarin alle risico’s besproken worden. Maar bemiddelen in een oplossing past vaak niet in de fee.” Dus hoopt Cardif ook op beweging bij de AFM. “Wat ons betreft is dit reden om eerder dan 2017 het provisieverbod te evalueren. De AFM kijkt tot nu toe met name naar de inhoud van de producten, maar dit gaat om de advieskosten en de betaalbaarheid voor de klant. Zou je niet moeten toestaan dat de kosten voor advies en bemiddeling over de gehele looptijd van de verzekering uitgesmeerd kunnen worden? Dat is een onderwerp waar breder over gepraat zou kunnen worden.”

Reageer op dit artikel