nieuws

Asscher: ‘Niks mis met aanbod AOV-producten voor zzp’ers’

Financiële planning

Asscher: ‘Niks mis met aanbod AOV-producten voor zzp’ers’

Volgens Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn er genoeg AOV-producten te kiezen voor zzp’ers. Wel vindt de minister dat het AOV-advies voor zzp’ers nog ruimte heeft voor verbetering. Dat stelt Asscher in antwoord op Kamervragen van de VVD-Kamerleden Aukje de Vries, Anoushka Schut-Welkzijn en Erik Ziengs.

De VVD-Kamerleden stelden 2 juni vragen aan de minister naar van een artikel op nrcq.nl over het aanbod van AOV-producten voor zzp’ers. De minister vindt dat er aanbod genoeg is maar benadrukt dat uit het AFM-onderzoek is gebleken dat het AOV-advies nog kan verbeteren. “Van belang is dat het voor de zzp’er duidelijk is wat de keuze voor een product met beperktere voorwaarden betekent als het zou komen tot een uitkeringssituatie. Het is daarnaast van belang dat de zzp’er in staat wordt gesteld een product aan te schaffen dat past bij zijn eigen risico’s en wensen. Het is de taak van de aanbieder van de verzekering en/of de verzekeringsadviseur om de zzp’er te voorzien van correcte en volledige informatie zodat hij een afgewogen keuze kan maken”, schrijft Asscher.

Meer informatie
De minister wijst ook op de diverse platforms waar zzp’ers informatie kunnen vinden over de verschillende AOV-producten. Ook is Het Verbond bezig met een sectorbrede ‘Verzekeringskaart’ voor alle consumentenverzekeringen waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. “De kaart geeft een beter inzicht in de polisvoorwaarden en helpt de consument bij het maken van een bewuste keuze, al dan niet in overleg met een adviseur”, aldus Asscher. De kaart wordt in de loop van 2016 ingevoerd.

Geen langere aanmeldtermijn
Daarnaast zegt hij er geen heil in te zien om de aanmeldtermijn voor een vrijwillige verzekering te verlengen naar 26 weken. Momenteel hebben startende zzp’ers 13 wekende tijd na het einde van hun loondienst om zich te melden bij het UWV. Eerder was deze aanmeldtermijn zelfs vier weken. “Het risico van het verlengen van de aanmeldtermijn is dat met name zzp’ers met ‘slechte’ risico’s –zzp’ers die ziek of arbeidsongeschikt zijn dan wel dreigen te worden – zich aanmelden voor de vrijwillige verzekering bij het UWV (negatieve selectie). Bij negatieve selectie ontstaat het risico dat, voor de vrijwillige verzekering noodzakelijke, risicosolidariteit wordt ondergraven. Dit leidt tot hogere premies voor de Ziektewet en daardoor juist tot een slechtere toegankelijkheid van deze verzekering”, zegt de minister.

Reageer op dit artikel