nieuws

Winst uit verzekeringen compenseert uitvaartverlies Monuta

Financiële planning

Monuta heeft het afgelopen jaar minder winst geboekt dan in 2013. De winst daalde met ruim € 3 mln het afgelopen jaar. De inkomsten moeten nog steeds vooral komen uit het verzekeringsbedrijf, blijkt uit de jaarcijfers.

Net als vorig jaar is het uitvaartbedrijf van Monuta namelijk verlieslijdend. Dat verlies steeg fors van € 1,1 mln in 2013 naar € 2,5 mln. Het verzekeringsbedrijf bleef daarentegen winstgevend, al daalde de winst wel van € 12,1 mln naar € 10,3 mln. Monuta verzorgde het afgelopen jaar iets minder uitvaarten, maar daar tegenover stond een lichte stijging in het aantal crematies.

Solvabiliteit
Wat betreft de solvabiliteit hoeft Monuta zich vooralsnog geen zorgen te maken. Die zat de afgelopen jaren al boven de 300%, maar steeg in 2014 explosief naar maar liefst 702%. Dit is nog wel onder het regime van Solvency I. De toevoeging van het resultaat van 2014 maar met name de stijging van de overwaarde in de toereikendheidstoets van de technische voorzieningen zijn de oorzaken voor de sterk gegroeide solvabiliteit. Maar volgens de laatste berekeningsmethodieken van Solvency II staat de solvabiliteit er minder goed voor: 150%. Uitvaartverzekeraars lopen in het nieuwe regime een aannemelijk afkoop- en renterisico vanwege de zeer lange looptijden van de uitvaartverzekeringen.

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden voor zowel uitvaartverzekering als uitvaartzorg, ziet Monuta wel mogelijkheden voor een verbetering van het resultaat in 2015. Daarbij kijkt de verzekeraar ook naar de oosterburen. “Een verdere premiegroei in Duitsland zal bijdragen aan een verbetering van het resultaat van de Duitse activiteiten”, schrijft de verzekeraar.

Reageer op dit artikel