nieuws

Minister Blok ziet voldoende ruimte voor hypotheek aan ZZP’er

Financiële planning

Minister Blok ziet voldoende ruimte voor hypotheek aan ZZP’er

Minister Blok van Wonen & Rijksdienst ziet geen reden om de regels voor hypotheekverstrekking aan te passen voor ZZP’ers en flexwerkers. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van VVD-leden.

Blok wijst er op dat de Tijdelijke regeling hypothecair krediet ruimte voor maatwerk biedt. “De huidige hypotheekregels bieden naar opvatting van het Rijk, de AFM en de kredietverstrekkers voldoende mogelijkheden voor ZZP’ers of mensen met een tijdelijk of flexibel contract.”

Aflosgedrag
Blok heeft geen gegevens paraat over het aflossingsgedrag van mensen met een flexibel arbeidscontract of van ZZP’ers. De Kamerleden wilden weten of en hoe dat verschilt van mensen met een vast arbeidscontract. Blok: “De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft aan dat het betalings- en aflosgedrag van hypotheekverstrekkingen aan mensen met flexibele contracten of ZZP’ers niet apart wordt geregistreerd.”

Explain
De Kamerleden wilden ook weten in hoeverre hypotheekverstrekkers onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. “Welke onzekerheid zit er voor de hypotheekverstrekker bij het explain-principe?” Blok schrijft: “Om te voorkomen dat voorzichtigheid, ingegeven door onzekerheid over het terecht toepassen van de explains, tot een te grote terughoudendheid leidt, wijzen het Rijk en de AFM er bij kredietverstrekkers – sinds bijna 3 jaar – regelmatig op dat gebruik mag worden gemaakt van maatwerk en explains. Ook gaat de AFM, als normen een belemmering vormen, daarover graag in gesprek.”

Bij de AFM zijn volgens Blok geen actuele signalen bekend dat de regelgeving door de kredietverstrekkers als knellend wordt ervaren. “Aanbieders van hypothecair krediet geven aan de bestaande ruimte als voldoende te beschouwen en kunnen zelf bepalen of zij gebruik willen maken van de toegestane afwijkingen.”

Reageer op dit artikel