nieuws

‘Herverzekeren woekerpolisclaims is een illusie’

Financiële planning

‘Herverzekeren woekerpolisclaims is een illusie’

De meningen over de mogelijkheid van het herverzekeren van het woekerpolis zijn verdeeld, bleek tijdens het rondetafelgesprek over de toekomst van de verzekeringssector. Woekerpoliscriticus van het eerste uur Arnoud Boot gelooft in elk geval niet in deze oplossing.

Op uitnodiging van de vaste commissie voor Financiën lieten onder meer wetenschappers, verzekeraars, toezichthouders en consumentenpartijen hun licht schijnen over de sector. Dat ging met name over de woekerpolisaffaire. Vooral Boot kraakte een paar kritische noten over het gebrek aan een oplossing voor het woekerpolisdossier. Wat hem betreft was de rest van de discussie overbodig zolang er nog claims liggen. “Laat u niet afleiden door Solvency en innovatie en dat soort zaken. De woekerpolisclaim moet eerst van tafel”, zei Boot. Het plan van de commissie om het claimrisico onder te brengen bij herverzekeraars ging er bij Boot niet in. “Het herverzekeren van woekerpolissen is als het verzekeren van een brandend huis, ik denk dat herverzekeren een totale illusie is.”

Boot kreeg ruggensteun van Ralph Koijen van de Finance London Business School. Ook hij zag niets in de herverzekeringsoplossing van de commissie. Koijen riep op tot snelle actie: “Het is twaalf uur, er moet nu ingegrepen worden. Herverzekeren lost niets op, de herverzekeraar wil er gewoon de waarde van de claims voor hebben. Zij gaan de verzekeraars niet sponsoren. Als er iets misgaat in de herverzekeringsbranche komen al die polissen meteen terug.

Overheid
Boot wees ook op de verantwoordelijkheid van de overheid om in te grijpen in het dossier: “Verzekeraars kunnen de lasten van de woekerpolissen niet dragen en laten het dossier daarom doorsudderen. Maar het dossier hangt bij hen als een molensteen om de nek, de sector zit op slot. De overheid kan zich niet aan het probleem onttrekken, omdat er een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Ik denk dat de overheid moet acteren, zeker omdat de verzekeraars in nog zwaarder weer zijn dan we hadden voorzien.”

Verzekeraars
Het blok verzekeraars werd vertegenwoordigd door Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), David Knibbe (NN), Jos Baeten (ASR), Marco Keim (Aegon) en Pieter Loyson (Onderlinge ‘s-Gravenhage). Volgens Weurding is het beeld van de verzekeringssector niet zo somber als het door onder meer Boot geschetst is. “Ik ken Boot als iemand die zaken zwaar aanzet, terwijl ik het genuanceerder zie. Het is geen kommer en kwel in de branche, ons beeld van de toekomst is optimistisch. Als ik de Nederlandse markt afzet tegen de Europese denk ik dat we een heel professionele markt hebben. We staan er best goed voor.”

De verzekeraars gaven wel toe dat zij nog het nodige werk te verzetten hebben. “Die handschoen pakken we op”, zei Baeten. “Zeker als het gaat om beleggingsverzekeringen. ASR heeft inmiddels bijna € 1 mld gecompenseerd aan klanten.” Ook Keim, die vertelde dat Aegon inmiddels zo’n € 800 mln heeft gecompenseerd, stak de hand in eigen boezem. “Bij Aegon zijn er ook veel fouten gemaakt. Het probleem is naar mijn mening pas opgelost als de laatste polis verstreken is.” Ab Flipse van Vereniging Woekerpolis.nl toonde weinig vertrouwen in de oplossingsdrang van verzekeraars zelf: “Ze komen pas in actie als je ze een financieel pistool op het hoofd zet. Ik denk dat we zoveel druk moeten zetten op de verzekeraars, dat ze uiteindelijk wel aan tafel moeten.”

Reageer op dit artikel