nieuws

Geen verdere standaardisatie hypotheekproducten

Financiële planning

Geen verdere standaardisatie hypotheekproducten

De minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok ziet geen aanleiding om bij hypotheken te streven naar verdere standaardisatie van productvoorwaarden. Daarbij speelt ook mee dat de laatste jaren al veel is ingegrepen in de hypotheekmarkt en het daarom niet verstandig lijkt om de markt op dit moment te belasten met een standaardisatietraject. Dit schrijft de minister in een Kamerbrief betreffende Toezeggingen woningmarkt en AO duurzaam bankieren.

Blok heeft op verzoek van de Tweede Kamer naar het Deense model, waarbij een van de belangrijkste kenmerken een sterke standaardisering van hypotheekcontracten is. Wanneer een consument bijvoorbeeld een 30-jaars annuïteitenhypotheek wil afsluiten, krijgt hij bij iedere bank verplicht hetzelfde hypotheekcontract aangeboden. Het enige verschil is de te betalen rente op de lening. Er worden daarnaast alleen hypotheken met een loan to value (LTV) van maximaal 80% verstrekt met een maximale looptijd van 30 jaar.

Interessant
Hoewel Blok stelt dat het Deense model “interessante elementen” bevat, ziet het kabinet geen aanleiding om stappen te ondernemen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Ook refereert Blok aan een onderzoek van de toezichthouders ACM en AFM. “Eerder dit jaar is uw Kamer geïnformeerd over onderzoek van de ACM en de AFM nar financiële standaardproducten. De bevindingen van de toezichthouders zijn onverminderd van toepassing op hypotheken.”

Energiemaatregelen
Blok constateert in dezelfde Kamerbrief dat consumenten nog weinig gebruik maken van de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen mee te financieren in een hypothecair krediet. Hij volgt hiermee de constatering van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars. “De meeste consumenten sluiten in de praktijk niet de maximale hypotheek af die zij op basis van hun inkomen kunnen krijgen. De kleine groep die maximaal financiert blijkt niet snel geneigd om hierboven nog extra te lenen om de woning energiezuiniger te maken. Veel consumenten blijken terughouden om een (extra) lening af te sluiten om energiebesparende maatregelen te financieren. Hier speelt mee dat consumenten niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming en de voordelen van energiebesparende maatregelen onderschatten. Met de introductie van het indicatieve energielabel eerder dit jaar zal naar verwachting de belangstelling van consumenten toenemen”, aldus Blok.

Lening
Consumenten kunnen ook gebruik maken van eht Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) om de woning energiezuiniger te maken. Dit fonds biedt met financiering van het Rijk, de Rabobank en de ASN Bank een laagrentende (consumptieve) lening aan voor energiebesparende maatregelingen aan koopwoningen. Onder voorwaarden is de rente op deze lening fiscaal aftrekbaar. Sinds begin van dit jaar is sprake van een sterke stijging van het aantal aanvragen. Zo werden in de eerste drie maanden van dit jaar al ruim 600 leningen aangevraagd tegen 850 over heel 2014.

Reageer op dit artikel