nieuws

‘Gedupeerde ontdekt nieuwe kostenpost in Aegon-woekerpolis’

Financiële planning

‘Gedupeerde ontdekt nieuwe kostenpost in Aegon-woekerpolis’

Een woekerpolisgedupeerde van Aegon zou een nieuwe dubieuze kostenpost hebben ontdekt in zijn beleggingsverzekering, meldt De Telegraaf. Volgens de gedupeerde, Steven van der Burg, gaat het om een kostenpost die in tien-, zo niet honderdduizenden woekerpolissen terugkomt.

Het gaat om een kosteninhouding van 4% van de inleg, waar Aegon geen dienst tegenover heeft gesteld. De verzekeraar heeft tegenover Van den Burg bevestigt dat de kosten bij alle beleggingsverzekeringen zijn ingehouden. “Aegon zegt 1,3 miljoen levenpolissen te hebben verkocht”, zegt Van der Burg in De Telegraaf. “Laat dit probleem zich voordoen bij 1 miljoen. Bij een gemiddelde polis die € 100.000 moet opbrengen, gaat het om een bedrag van zeker € 5.000. Dan hebben we het dus over een miljardenschade.”

In de correspondentie tussen Aegon en Van der Burg zegt de verzekeraar een opslag in rekening te hebben gebracht voor een bepaalde dienst, maar uit praktische overwegingen deze dienst na verloop van tijd te hebben aangepast. Maar de inhouding van het bedrag is niet aangepast. Van der Burg heeft een gedupeerdenstichting, Woekerpolisfinale, opgericht en een procedure tegen Aegon gestart.

Reactie Aegon
Aegon laat aan De Telegraaf weten anders tegen de zaak aan te kijken. “In het dossier van de heer Van der Burg zijn fouten gemaakt en dat betreuren we zeer. We begrijpen daarom uiteraard dat hij extra kritisch kijkt naar onze antwoorden. De stelling die de advocaat inneemt, is dat het intrestdeel van de termijnopslag niet zou worden belegd. Dit is onjuist. De intrestopslag wordt altijd belegd. Tot slot, de heer Van den Burg beweert dat het zou gaan om hoge aantallen en bedragen. Wij herkennen deze aantallen en bedragen niet. Een termijnopslag met intrestdeel komt maar in een zeer beperkt aantal producten van Aegon voor. Dit is bij ca. 70.000 Aegon-polissen het geval. Het intrestdeel van de gemiddelde termijnopslag bij maandbetaling is nominaal 92 cent per maand.”

Reageer op dit artikel