nieuws

Woekerpolismoties Merkies sneuvelen in Tweede Kamer

Financiële planning

Woekerpolismoties Merkies sneuvelen in Tweede Kamer

De moties van SP-Kamerlid Arnold Merkies over onder meer een gestructureerd overleg in het woekerpolisdossier hebben het niet gered in de Tweede Kamer. Regeringspartijen VVD en PvdA konden zich niet vinden in Merkies’ moties.

Merkies diende zijn moties in naar aanleiding van het algemeen overleg over beleggingsverzekeringen van vorige maand. De SP’er verzocht de Kamer om een gestructureerd overleg te regelen tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten onder regie van de overheid. In dat overleg zou er gezocht kunnen worden naar de mogelijkheden voor een overkoepelende oplossing. “Denk aan een Duisenberg-regeling”, zei Merkies over zijn motie. “Ondanks de complexiteit van de woekerpolissen zou je kunnen denken aan een specifieke regeling per categorie. Bijvoorbeeld een regeling op het gebied van levensverzekeringen of hypotheken.”

De motie redde het niet, met name omdat de regeringspartijen het plan niet steunden. Dat gold ook voor andere moties van Merkies die minister Dijsselbloem verzocht zich ervoor in te spannen dat alle woekerpolisgedupeerden een kosteloos en onafhankelijk advies kunnen krijgen. De vraag om het voldoen aan de streefcijfers voor opgeloste dossiers te koppelen aan de geschiktheidstoets voor bestuurders werd ook niet gehonoreerd.

Omtzigt
De enige motie die het wel redde was die van Pieter Omtzigt van de CDA. Hij vroeg de regering om bij de volgende AFM-rapportage een totaaloverzicht aan de Tweede Kamer door te spelen waarin duidelijk staat aangegeven hoeveel woekerpolissen er per verzekeraar zijn afgesloten en in hoeveel gevallen er nog geen oplossing is gevonden. Daarnaast vroeg Omtzigt om een onderscheid per product of productgroep van alle verzekeraars inclusief een oplossingspercentage. De motie vond bij een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steun.

Reageer op dit artikel