nieuws

Kabinet wil meer opties om in te grijpen bij verzekeraars in problemen

Financiële planning

Kabinet wil meer opties om in te grijpen bij verzekeraars in problemen

Het kabinet wil graag meer mogelijkheden om in te grijpen bij verzekeraars die in de problemen zitten. Dat is een van de zaken die naar voren komt uit de reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie Verzekeraars. 

Die commissie oordeelde begin maart hard over de verzekeringssector. De staat van de verzekeringssector, met name de levensector, is zorgelijk, was de conclusie van de commissie. Een conclusie die het kabinet deelt, al betekent dat niet dat de politici met veel punten uit het rapport aan de slag zullen gaan. Minister van Financiën Dijsselbloem schrijft: “Veel van deze aanbevelingen zijn aan de sector gericht en het kabinet ziet het rapport dan ook met name als een oproep aan de sector om zelf de handschoen op te pakken en aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Het kabinet is bereid om een faciliterende rol te vervullen daar waar het gaat om het wegnemen van belemmeringen in de wet- en regelgeving die de ontwikkeling van nieuwe, toekomstbestendige bedrijfsmodellen eventueel in de weg zouden kunnen zitten. Het kabinet nodigt de sector uit om concrete knelpunten te melden.”

Resolutiemechanisme
Een maatregel die het kabinet wel wil nemen is het instellen van een resolutiemechanisme. Dijsselbloem zou graag zien dat verzekeraars een voorbereidend crisisplan op gaan stellen, zoals nu al gebeurt in de bankensector. Het plan houdt in dat verzekeraars al in financieel gezonde tijden nadenken over de stappen die genomen moeten worden als het financieel tegenzit. DNB kan op dit moment al verzekeraars vragen om voorbereidende crisisplannen op te stellen in het kader van goed risicomanagement, maar het kabinet zou DNB op dit gebied graag meer opties geven. Dijsselbloem: “Hierbij kan worden gedacht aan het opdragen aan verzekeraars om herstelmaatregelen te definiëren die ingezet kunnen worden als de onderneming zich in zwaar weer bevindt en daarbij negatieve scenario’s door te rekenen om te analyseren in hoeverre die herstelmaatregelen effectief zijn.”

Woekerpolis
Het plan van de Commissie om verzekeraars de risico’s van woekerpolisclaims te laten herverzekeren laat het kabinet ter beoordeling aan de sector zelf over. Dijsselbloem benadrukt dat verzekeraars oog moeten hebben voor belangen van de klanten, maar geeft geen oordeel over het herverzekeringsplan. “Wat het kabinet betreft is het aan de individuele verzekeraars om dergelijke mogelijkheden te bezien en af te wegen of dit in hun specifieke situatie toegevoegde waarde heeft. Als een dergelijke herverzekering verzekeraars kan helpen om zich meer op de toekomst te richten is dat uiteraard toe te juichen.”

Reageer op dit artikel