nieuws

Verbond: rendement winstdelende polis vaak aanzienlijk beter

Financiële planning

Verbond: rendement winstdelende polis vaak aanzienlijk beter

Levensverzekeringen met winstdeling zijn helemaal geen lokpolissen met te hoge kosten, zoals de Consumentenbond beweert. Zo reageert het Verbond van Verzekeraars op de stelling van de bond, die 36 dossiers onder de loep nam en concludeerde: ‘kat in de zak’. “Het nettorendement is doorgaans aanzienlijk beter dan het beste aanbod in de markt”, werpt het Verbond tegen.

Verzekeraars moeten open zijn tegenover klanten en polishouders helpen om over te stappen naar een ander product, vindt de Consumentenbond. Dat is echter niet aan de orde, meent het Verbond. “Het klopt dat in de afgelopen jaren geen of beperkt sprake is geweest van winstdeling. Dat heeft alles te maken met de internationale economische crisis die de financiële sector ook in Nederland sinds 2008 hard raakt. Als gevolg van het uitblijven van winstdeling blijft de waardeontwikkeling van winstdelende polissen veelal achter bij de eerder gegeven prognoserendementen. Door zelfregulering is de informatieverstrekking over de waardeontwikkeling van winstdelende polissen sinds 2009 aanzienlijk verbeterd. Hierdoor heeft de polishouder sindsdien zicht op de feitelijke waardeontwikkeling van zijn polis. Doordat de meeste winstdelende polissen een garantie kennen, is overigens het nettorendement doorgaans aanzienlijk beter dan het beste aanbod in de markt vandaag de dag.”

Geen woekerpolis
De vergelijking met woekerpolissen gaat mank, benadrukt woordvoerder Paul Koopman: “Bij een winstdelende levenpolis ligt het garantiekapitaal vooraf vast. Dat wordt niet beïnvloed door de kosten. Bovendien veronderstelt de Consumentenbond dat er met zo’n verzekering geen beleggingen gemoeid zijn. Dat is niet het geval: garanties kosten geld. Om de garanties af te kunnen dekken, moet een verzekeraar onderliggend deposito’s en beleggingen aanhouden. Verzekeraars moeten op dit moment echt geld bijleggen om een garantie van 4% te kunnen afdekken.”

Aandacht nodig
Het Verbond is wel blij dat de C0nsumentenbond aandacht vraagt voor winstdelende verzekeringen, zegt Koopman. “Wij hebben onze leden een paar jaar geleden al gewezen op de noodzaak om klanten tijdig te informeren over eventueel tegenvallende resultaten. Dan kunnen zij ook tijdig maatregelen treffen.”

Reageer op dit artikel