nieuws

Dubbele boete voor Maesons

Financiële planning

’t Sorgh & Huis (S&H, onder consumenten bekend als Maesons) heeft voor zijn dienstverlening bij consumptief krediet een directe afsluitvergoeding bij consumenten in rekening gebracht. In december legde de AFM Maesons al een boete op van €31.250 wegens niet-passende advisering. Ook nu krijgt de kredietbemiddelaar een fikse boete van €31.250 voor het in rekening van een afsluitvergoeding. “Dit is op grond van artikel 4:74 Wft uitdrukkelijk verboden”, schrijft de AFM.

Dubbele boete voor Maesons

De AFM heeft geconstateerd dat Maesons voor zijn dienstverlening van 14 november 2012 tot en met 30 januari 2013 in 39 klantdossiers verboden vergoedingen in rekening heeft gebracht bij klanten. Deze vergoedingen bedroegen maar liefst €2500. De klanten moesten deze vergoeding volledig zelf betalen. De toezichthouder heeft de boete net zoals de eerste op 2 december 2014 opgelegd maar kon wegens juridische reden de tweede boete vandaag pas bekend maken.

Freelancers
De beleidsbepaler van S&H had de kredietportefeuille uitbesteedt aan een vroegere vriend en diens collega. De twee oud-medewerkers van een andere onderneming, die de AFM eerder heeft beboet, waren verantwoordelijk voor deze dienstverlening en het in rekening brengen van deze verboden vergoedingen. De AFM houdt Maesons echter volledig verantwoordelijk voor de dienstverlening die uit zijn naam en op zijn vergunning wordt uitgevoerd, ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van freelanceconstructies.

Uitzondering provisieverbod
Een kredietbemiddelaar mag voor zijn werkzaamheden alleen beloond worden door de aanbieder van een lening door middel van een maandelijkse doorlopende provisie. De overheid wil met deze uitzondering van het provisieverbod voorkomen dat de consument het slachtoffer wordt van kredietbemiddelaars die erop uit zijn zoveel mogelijk leningen af te sluiten.

Hoogte van de boete
Voor de overtreding van Maesons geldt een basisbedrag van €500.000. In dit geval is het basisbedrag verlaagd, gelet op onder meer de omvang van Maesons. Op basis hiervan heeft de AFM de boete vastgesteld op €31.250. Measons heeft geen bezwaar ingesteld tegen dit besluit, zodat het besluit op 14 januari 2015 onherroepelijk is geworden.

Reageer op dit artikel