nieuws

D&O pleit voor scherpe blik op nieuwe hypotheekverstrekkers

Financiële planning

D&O pleit voor scherpe blik op nieuwe hypotheekverstrekkers

Adviesbureau D&O wil dat nieuwe aanbieders van hypotheken scherper in de gaten worden gehouden door de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB). D&O schrijft dat er een risico bestaat dat nieuwe hypotheekverstrekkers zich met scherpe tarieven de markt op vechten, om zich vervolgens na een aantal jaar weer terug te trekken.

Het bureau constateert dat de laatste tijd steeds meer nieuwe spelers op de Nederlandse hypotheekmarkt verschijnen. Verzekeraars, pensioenfondsen en ook buitenlandse partijen tonen interesse in de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit in tegenstelling tot de drie grootbanken die zich juist eerder lijken terug te trekken en met lagere marktaandelen genoegen nemen. Nieuwe hypotheekverstrekkers betreden vaak met scherpe tarieven de markt, maar eerdere ervaringen laten zien dat nieuwkomers ook snel weer kunnen vertrekken, waarschuwt D&O.

Duurdere tarieven
Wanneer nieuwe hypotheekverstrekkers niet langer de ambitie hebben op de Nederlandse hypotheekmarkt te blijven, zullen zij hun tarieven verhogen om nieuwe klanten af te houden. Dit is echter zeer nadelig voor de bestaande klanten, stelt D&O in haar nieuwsbrief. Vanaf januari 2013 zijn hypotheekverstrekkers verplicht het tarief wat zij nieuwe klanten aanbieden ook aan hun bestaande klanten voor te leggen, wanneer de rentevaste periode is verstreken. “Oorspronkelijk was deze regelgeving bedoeld om bestaande hypotheekklanten te beschermen. Immers deze klanten moeten extra kosten maken als zij de hypotheek willen oversluiten. Dit bood aanbieders de mogelijkheid bij verlengingen een hogere rente te vragen dan aan nieuwkomers”, zegt Jurjen Oosterbaan, directeur van D&O. “Het initiatief is goed maar werkt duidelijk niet meer in de huidige markt.”

Minder goede nazorg
Het adviesbureau stelt ook vast dat de hypotheekverstrekkers die zich vervolgens uit de Nederlandse hypothekenmarkt terugtrekken, onvoldoende nazorg bieden aan hun bestaande klanten. “Bestaande contracten worden niet meer onderhouden. Nog maar één of twee personen houden zich nog bezig met de bestaande contracten waar er voorheen tachtig mensen voor waren”, aldus Oosterbaan.

D&O wil graag dat de AFM en DNB meer toezicht houden op deze hypotheekverstrekkers en helderheid schept over wat hypotheekadviseurs op dit punt van aanbieders mogen verwachten. Adviseurs kunnen bij het geven van hun advies hun klanten dan beter informeren over die risico’s die kleven aan de hypotheken van nieuwe partijen.

Reageer op dit artikel