nieuws

Dalende omzet bij voorzichtig Delta Lloyd

Financiële planning

Dalende omzet bij voorzichtig Delta Lloyd

Delta Lloyd heeft vorig jaar zowel de premieomzet als het operationeel resultaat zien dalen: de omzet over 2014 is 16% lager uitgekomen op € 3.946 (4.709) mln en het resultaat is met 12% afgenomen tot € 377 (426) mln. De lagere omzet is vooral zichtbaar in het levenbedrijf, waar de focus is verlegd van koopsommen naar premiebetalende posten. Zowel in Leven als in Schade staat behoud van een veilige marge voorop.

De premieomzet in het Nederlandse levenbedrijf is 27% gedaald naar € 1.863 (2.541) mln. Dat is volledig te wijten aan de veel lagere koopsomomzet, die van € 1,7 mld naar € 1 mld. In het collectieve bedrijf ziet Delta Lloyd een versnelde verschuiving van defined benefit- naar defined contribution-contracten als gevolg van de lage rentestand. “Daar spelen wij op in met een innovatieve hybride oplossing en met BeFrank.” Die laatste, sinds juli voor 100% eigendom van Delta Lloyd, is volgens het concern de grootste in de PPI-markt met een beheerd vermogen van € 400 mln. Als pensioenverzekeraar blijft het concern goed presteren: de verkoop van levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling is als gevolg van nieuwe contracten met 23% toegenomen. In het intermediairkanaal claimt Delta Lloyd de grootste pensioenverzekeraar te zijn. Inclusief België bedraagt de brutopremieomzet uit levenproducten € 2.627 (3.330) mln.

Schade
In Schade is de omzet met 4% gedaald tot € 1.319 (1.380) mln. Dat wordt veroorzaakt door de geleidelijke terugtrekking van de markt voor WGA-eigenrisicodragerproducten en een terughoudend prijsbeleid. Desondanks is de verkoop van nieuwe verzekeringen licht toegenomen tot € 148 (146) mln. De volledige digitalisering van het prolongatieproces eind vorig jaar werpt zijn vruchten af: het aantal telefoontjes over prolongaties is met 20% afgenomen. Het aantal klanten dat zijn gepersonaliseerde webpagina bezocht, is verdubbeld. De zorgcampagne leverde Delta Lloyd en Ohra 30.000 nieuwe ziektekostenverzekerden op.
De hypotheekproductie is in ons land teruggelopen naar € 825 (952) mln, goed voor een marktaandeel van 1,7%.

Benoeming
Annemarie Mijer-Nienhuis (44) wordt per 21 mei chief risk officer en lid van de raad van bestuur bij Delta Lloyd, mits de algemene vergadering van aandeelhouders daarmee op die datum akkoord gaat. Mijer komt van Nationale-Nederlanden, waar zij sinds 2013 de chief risk officer was in het levenbedrijf. Daarvoor vervulde zij bij ING diverse functies op het gebied van riskmanagement. Mijer is na Ingrid de Graaf de tweede vrouw in de raad van bestuur van Delta Lloyd, die nog geen chief risk officer had. Zo’n functie is echter nodig vanuit het oogpunt van risicobewustzijn, compliance en interne governanceverbeteringen, concludeerde het concern vorig jaar.
Na Hans van der Noordaa (bestuursvoorzitter) en Arjan Nollen (directeur Advies bij de commerciële divisie) is Mijer de derde bestuurder in korte tijd die vanuit NN/ING overstapt naar Delta Lloyd.

Reageer op dit artikel