nieuws

Rabobank noteert recordbedrag aan extra aflossingen in 2014

Financiële planning

Hypotheeklanten van de Rabobank hebben afgelopen jaar opnieuw meer afgelost op hun hypotheek: het volume van extra aflossingen lag met zo’n € 4 mld 25% hoger dan in 2013. Dat komt volgens de bank mede door de tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstelling. In geen enkel jaar is er door klanten van de Rabobank zo veel afgelost als in 2014.

Rabobank noteert recordbedrag aan extra aflossingen in 2014

Het gaat om grote bedragen, zo blijkt uit de cijfers van de Rabobank. Extra stortingen met bedragen boven de € 50.000 maakten in 2014 42% uit van het totaal aan extra aflossingen en zijn grotendeels toe te schrijven aan de schenkingsvrijstelling. In december 2014 raakten de klanten goed op stoom: er werd in deze maand €1 mld extra naar de bank gebracht.

Schenkingsvrijstelling
Volgens Theo Harms, manager Hypotheken bij de Rabobank heeft de verruimde schenkingsvrijstelling van €100.000 veel klanten geprikkeld. “We merken dat klanten vaak niet weten dat er nog steeds een schenkingsvrijstelling bestaat van € 52.752. Die geldt als ouders schenken aan hun kinderen van 18 tot 40 jaar en het geld gebruikt wordt voor de woning bijvoorbeeld om af te lossen. Daar willen we onze klanten meer op wijzen”, aldus Harms.

Lage spaarrente
Harms stelt vast dat de vrijstelling niet de enige reden is waarom er meer afgelost werd. “Ook de lage spaarrente is voor veel mensen een stimulans. En je kunt spreken van een maatschappelijke trend: woningeigenaren zijn zich meer bewust van de voordelen van het verlagen van hun hypotheekschuld.” Die trend blijkt uit de cijfers van de Rabobank. De afgelopen drie jaar steeg het gemiddelde afgeloste bedrag per maand van € 144 mln in januari 2012 naar € 331 mln in december 2014. Een stijging van 230 % in drie jaar tijd.

Eigen geld
Opvallend was ook, zegt de manager Hypotheken, dat in december 2014 veel starters meer eigen geld inbrachten bij het afsluiten van een hypotheek dan de maanden ervoor. De gemiddelde Loan To Value voor deze groep bedroeg in die maand ongeveer 99% terwijl het jaargemiddelde rond de 103% lag. “Dat is een opmerkelijke ontwikkeling die we niet eerder zagen”, constateert Harms. “Het lijkt er op dat ook hier nog snel gebruik is gemaakt van de verruimde schenkingsvrijstelling voordat die per 1 januari afliep.”

Reageer op dit artikel