nieuws

AFM legt dubbele boete op aan Inpetto voor flitskrediet

Financiële planning

AFM legt dubbele boete op aan Inpetto voor flitskrediet

De AFM heeft forse boetes uitgedeeld aan Inpetto Services BV en diens leidinggever voor het aanbieden van flitskrediet zonder vergunning. Het bedrijf en de leidinggevende, de heer E.J. Meter, moeten in totaal een half miljoen euro overmaken aan de AFM. De illegale activiteiten zijn inmiddels gestaakt.

Inpetto bood via de inmiddels uit de lucht gehaalde website www.heeleen.nl klanten de mogelijkheid om snel geld te lenen tegen hoge kosten. Daarvoor was een garantstelling verplicht en alleen als de klant die regelde via Comfort Guarantee Limited (CG), een partij die door Inpetto werd aangedragen, kon hij snel en gemakkelijk over het krediet. De kosten voor de garantiestelling van CG varieerden bij de verschillende bedragen: Bij een hoofdsom van € 50 en een termijn van 15 dagen waren er € 10 aan kosten, bij een hoofdsom van € 600 en een termijn van 30 dagen bedroegen de kosten € 150. CG betaalde Inpetto een ‘aanzienlijk bedrag’, dat een belangrijk onderdeel was van het verdienmodel van de kredietaanbieder.

Ernstig
De AFM vindt dat Inpetto een ‘ernstige overtreding’ heeft begaan. De toezichthouder schrijft: “Inpetto heeft geprofiteerd van een groep kwetsbare consumenten die niet op reguliere wijze, bijvoorbeeld door roodstand op de betaalrekening of door gebruik te maken van een creditcard, aan een gunstigere lening kon komen. Hierbij bestond het risico dat deze consumenten steeds dieper in de schulden kwamen.” AFM kwam op basis van de draagkracht van Inpetto tot een boete van € 300.000, al verhoogde de toezichthouder wel het basisbedrag van € 2 mln met 25% op basis van zowel de ernst als de verwijtbaarheid van de overtreding.

Leidinggevende
Daarnaast legde de AFM een aparte boete op aan E.J. Meter, de leidinggevende van Inpetto. “De heer Meter was op de hoogte van de verboden gedragingen van Inpetto, het viel binnen zijn bevoegdheid, het lag in zijn macht deze verboden gedragingen te beëindigen en hij was daartoe ook redelijkerwijs gehouden”, motiveert de AFM het boetebesluit. “Maatregelen om de overtreding te doen stoppen heeft hij achterwege gelaten. Daarom heeft de AFM de heer Meter beboet voor het feitelijk leiding geven aan de overtreding door Inpetto.”

Ook voor Meter was het basisbedrag van de boete € 2.000.000 en ook voor hem werd de boete op basis van de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding tot twee maal toe met 25% verhoogd. De draagkracht van de leidinggevende kon niet worden vastgesteld omdat hij geen draagkrachtgegevens heeft overlegd. De AFM besloot daarop een boete van € 200.000 op te leggen aan Meter.

Reageer op dit artikel