nieuws

Tussenpersoon had verzwijging moeten voorkomen

Financiële planning

Het bedrijf Rentekorting (voorheen Holland Financials) heeft volgens de Amsterdamse rechtbank de zorgplicht geschonden door een klant niet afdoende te wijzen op de gevolgen van verzwijging. De klant sloot een overlijdensrisicoverzekering af, maar meldde niet dat hij medicatie slikte na een hartoperatie. Na zijn overlijden weigerde de verzekeraar uitkering. Hoewel Rentekorting tekort is geschoten, hoeft het bedrijf geen schade te vergoeden.

Tussenpersoon had verzwijging moeten voorkomen

Begin 2009 sluit een echtpaar via Rentekorting een geldlening met NVF Voorschotbank en tegelijk een overlijdensrisicoverzekering (Krediet Protector) met Jubilee Europe. De verzekerde som is € 20.000. Het echtpaar verklaart in goede gezondheid te zijn. Als de man overlijdt, wint Jubilee medische informatie in. Daaruit blijkt dat de oorzaak van overlijden een hartstilstand is en dat de medische voorgeschiedenis een lange lijst met ziekten laat zien. Volgens Jubilee is hiermee de mededelingsplicht geschonden en keert de Krediet Protector dus niet uit. Jubilee is wel bereid om de koopsom terug te betalen, een bedrag van € 2.816.

Verzekeraar
De achtergebleven weduwe vindt dat zij wél een uitkering moet krijgen, van Jubilee of van de tussenpersoon. De rechtbank is het met Jubilee eens dat de mededelingsplicht is geschonden. Toen de klant het polisblad ondertekende, moet hem duidelijk zijn geweest dat hij daarmee verklaarde geen aandoeningen te hebben die medische behandeling vereisen. De rechter vindt het van belang dat de klant werd bijgestaan door een assurantietussenpersoon ‘die bij uitstek bekend is met de inhoud en omvang van de mededelingsplicht’. Jubilee hoeft niets te vergoeden, concludeert de rechtbank.

Assurantietussenpersoon
Daarna is Rentekorting aan de beurt. Volgens de weduwe heeft Rentekorting onvoldoende duidelijk geadviseerd over de inhoud van de verklaring en onvoldoende doorgevraagd naar de medische voorgeschiedenis van haar overleden man. De rechtbank stelt dat de tussenpersoon erop moet toezien dat de verzekeringnemer aan de verzekeraar tijdig alle mededelingen doet waarvan hij, als redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon, behoort te begrijpen dat die het recht op schadevergoeding in gevaar brengen.

Bewust liegen
Rentekorting voert aan dat de klant destijds volledig is geïnformeerd over de inhoud van de mededelingsplicht, maar dat die er kennelijk welbewust voor heeft gekozen om te liegen. Daar gaat de rechtbank niet in mee. “Niets in het dossier geeft aanleiding om te veronderstellen dat de klant bewust heeft gelogen. Sterker nog, het feit dat het echtpaar op het polisblad ook Jubilee machtigden tot het opvragen van alle medische informatie, lijkt eerder het tegendeel te impliceren.” Volgens de rechter is het eerder zo dat de klant onvoldoende heeft beseft dat zijn gezondheidstoestand en medicijngebruik betekende dat hij niet kon verklaren dat hij in goede gezondheid verkeerde. Ook weegt zwaar dat bij Rentekorting bekend was dat de man in de WAO zat. “Desondanks is niet doorgevraagd naar de medische voorgeschiedenis.”

Schade
De rechtbank concludeert dat de zorgplicht is geschonden. Was dat niet gebeurd, dan was er geen verzekering tot stand gekomen met Jubilee. In dat geval was geen uitkering ontvangen, maar ook geen premie betaald. Omdat Jubilee de premie al heeft gerestitueerd, is er geen schade meer die vergoed hoeft te worden. De echtgenote stelt dat Rentekorting elders een vergelijkbare verzekering had kunnen afsluiten. Aangezien ze dat niet toelicht of onderbouwt, verwerpt de rechter dat idee. Rentekorting moet wel de proceskosten betalen, een bedrag van €1.000.

Reageer op dit artikel