nieuws

Friesland Direkt de mist in met ‘hersteladvies’

Financiële planning

Friesland Direkt, een assurantiekantoor uit Leeuwarden, is de mist ingegaan door voor trouwe klanten in 2009 een Aegon-beleggingsverzekering om te zetten naar een product van het in 2013 door DNB beboete Prime Select. Het Hof Arnhem-Leeuwarden vindt het van belang dat er een vertrouwensrelatie bestond tussen klant en kantoor en spreekt mede daarom van een zwaarwegende zorgplicht.

Friesland Direkt de mist in met ‘hersteladvies’

De klanten hadden via Friesland Direkt verschillende producten lopen waaronder een Aegon Spaarplan Beleggingsmix, bedoeld om de AOW mee aan te vullen. De polis liep van maart 1994 tot maart 2012 en bevatte een gegarandeerd kapitaal van € 22.400 bij leven. Bij overlijden voor maart 2012 zouden minimaal de termijnpremies van € 91 per maand worden uitgekeerd.

Investeren
Begin 2009 deelt Aegon mee dat de afkoopwaarde van de polis per januari 2009 € 15.844 bedraagt. De directeur van Friesland Direkt bespreekt met de klanten thuis de optie om de afkoopwaarde te investeren in een product van Prime Select (GSM B.V.) waarmee zijn kantoor op dat moment zaken doet. De afkoopwaarde kon aan Prime Select worden overgedragen, waartegenover een gegarandeerd bedrag zou staan van twee maal de afkoopwaarde, uit te betalen in (gelijke) maandelijkse termijnen gedurende tien jaar. Prime Select stelde zichzelf voor ‘als een aantrekkelijk alternatief om uw slecht renderende polis met winst te verkopen.’

Provisie
Aegon maakt de afkoopwaarde over aan Prime Select. Friesland Direkt ontvangt een provisie van 4% van Prime Select. Begin 2011 stopt Prime Select echter met het uitbetalen van de termijnen. In mei 2013 legt DNB Prime Select een boete van € 50.000 op vanwege het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van bank. In juni 2013 wordt het bedrijf failliet verklaard.

Zorgplicht
De klanten eisen van Friesland Direkt € 13.344, het bedrag dat ze bij Aegon zouden hebben ontvangen, als niet was afgekocht, te verminderen met nog te betalen premies en de van Prime Select ontvangen bedragen. Volgens de klanten heeft Friesland Direkt niet voldaan aan de zorgplicht.

Zwaarwegend
Het Hof stelt dat de overeenkomst tussen klant en Prime Select geen verzekeringsovereenkomst is. “Het handelen van Friesland Direkt moet daarom niet worden getoetst aan de normen die gelden voor een assurantietussenpersoon.” Het kantoor heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product met een beleggingskarakter. Daarom is sprake van de bijzondere zorgplicht uit de Wft. De inhoud en reikwijdte daarvan hangt af van de omstandigheden. In dit specifieke geval is die zorgplicht zwaarwegend, zegt het Hof. Daarbij telt mee dat er een langdurige vertrouwensrelatie bestond tussen klanten en tussenpersoon, dat het initiatief tot het aangaan van de overeenkomst met Prime Select uitging van Friesland Direkt, dat er provisie werd ontvangen en dat de klanten op het terrein van beleggingen als leken hadden te gelden.

Het Hof concludeert dat Friesland Direkt niet heeft onderbouwd dat de klanten de waarde van de polis van Aegon niet nodig hadden. Ook heeft het kantoor niet afdoende gewezen op de risico’s. Het kantoor stelt dat de klanten een brochure van Prime Select hebben ontvangen. Maar daar is het Hof niet van onder de indruk. “In genoemde brochure staat niets over eventuele risico’s. Volgens de brochure biedt het product een oplossing voor mensen die keiharde zekerheid willen en is sprake van een gegarandeerde uitbetaling.”

Eigen schuld
Maar, de klanten hebben ook eigen schuld zegt het Hof. Zij hadden redelijkerwijs kunnen inzien dat zij zich afhankelijk maakten van Prime Select en dat het dus van belang was of deze vennootschap wel goed was en zou blijven voor haar geld. Het Hof stelt de het eigenschuldpercentage op 20% en veroordeelt Friesland Direkt tot het betalen van € 10.575.

Reageer op dit artikel